Бердичів

міська рада

Відділ з питань діяльності міської ради

Керівник

Войтюк Ірина Олександрівна

Начальник відділу

Контакти

Начальник відділу з питань діяльності міської ради здійснює організаційне забезпечення діяльності міської ради.

Отримує і узагальнює пропозиції щодо порядку денного сесій міської ради. Розробляє проєкти розпоряджень міського голови про скликання сесій міської ради та контролює виконання організаційно-технічних заходів з підготовки їх проведення.

Забезпечує доведення до відома депутатів та громадськості повідомлень про скликання сесій міської ради, графіку роботи постійних комісій.

Забезпечує оприлюднення на офіційному сайті Бердичівської міської ради проєктів рішень ради, результатів поіменного голосування та прийнятих рішень ради.

Організовує попереднє обговорення в постійних комісіях міської ради проєктів рішень ради. Спільно з відділами і управліннями виконавчого комітету та міської ради доопрацьовує проєкти рішень з урахуванням їх обговорення в постійних комісіях.

Надання методичної та практичної допомоги в підготовці і проведенні засідань постійних комісій міської ради разом з відділами й управліннями виконавчого комітету та міської ради, сприяння виконанню рекомендацій, прийнятих комісіями.

За дорученням голів постійних комісій забезпечує участь на засіданнях комісій керівників підприємств, установ, організацій міста, керівників відділів та управлінь виконавчого комітету та міської ради.

Забезпечує реєстрацію депутатів міської ради на сесіях, протоколювання ходу сесій.

Здійснює аудіозапис ходу сесій. Забезпечує збереження даних записів протягом скликання.

Оформлює, розмножує і забезпечує доведення до виконавців прийнятих рішень міської ради.

Оформлює протоколи сесій міської ради, забезпечує зберігання документів до передачі їх в архів.

Здійснює ведення електронного обліку та реєстрації проєктів рішень і прийнятих рішень міської ради. Формує електронну базу рішень Бердичівської міської ради.

Сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень згідно законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад».

Систематизує інформацію про виконання рішень міської ради.

Забезпечує прозорість та відкритість роботи ради шляхом підготовки для розміщення на офіційному сайті Бердичівської міської ради усієї відкритої інформації, зокрема інформації про депутатів ради, про пленарні засідання сесій ради, про роботу постійних і тимчасових контрольних комісій ради, публічної інформації стосовно діяльності відділу.

Приймає участь в організації проведення Днів депутата та навчання депутатів міської ради.

У межах наданої компетенції розглядає листи підприємств, установ, організацій, звернення і запити громадян, готує проєкти відповідей на них.

Забезпечує розподіл обов’язків між працівниками відділу.

Складає плани роботи відділу та контролює їх виконання.

Дата народження: 14 липня 1989 року

Освіта: повна вища, Тернопільський національний економічний університет у 2011 році, спеціальність «Фінанси», кваліфікація магістр з фінансів

 Трудова діяльність:

 

11.2008 –

по цей час

провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління; головний спеціаліст відділу з питань економіки та транспорту управління розвитку території; оператор комп’ютерного набору апарату виконавчого комітету; головний спеціаліст відділу роботи з територіальною громадою; начальник відділу з питань діяльності міської ради.