Бердичів

міська рада

Стратегія розвитку громади

Повідомлення про оприлюднення проєкту

Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024 – 2027 роки з реалізації  Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року

 1. Повна назва документа, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Стратегія розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – Стратегія) та План заходів на 2024 – 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План) є документом державного планування місцевого рівня та розроблена на основі аналізу соціально-економічного розвитку громади за попередні роки, в якому описані наявні тенденції, ключові проблеми, сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, на основі яких сформовано візію/бачення та можливі сценарії розвитку Бердичівської міської територіальної громади. Стратегія визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку до 2027 року, а також заходи, спрямовані на підвищення рівня життя населення, подальшого розвитку медицини, освіти, культури, соціального забезпечення, підприємництва, підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.

Стратегічні цілі на період до 2027 року:

 1. Економічний розвиток громади (Бердичів для інвестицій);
 2. Розвиток людського потенціалу (Бердичів для людей);
 3. Територія комфортного і безпечного життя (Бердичів для кожного);
 4. Формування активної відповідальної громади (Бердичів для ідей).

Реалізація стратегічних цілей передбачається через 10 оперативних цілей та завдань. Перелік заходів, їх реалізація по роках та відповідальні виконавці відображені в Плані. В Стратегії та Плані визначаються основні умови для реалізації оперативних цілей (заходів), в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Бердичівська міська рада Житомирської області. Юридична адреса: 13300, Житомирська область, Бердичівський район, м. Бердичів, пл. Центральна, 1; e-mail: rada@berdychiv-rada.gov.ua, тел.: (0 4143) 4-28-00.

 1. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення

Громадські обговорення триватимуть 15 днів з наступного дня після оприлюднення проєкту Стратегії та Плану.

 1. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення

У зв’язку із воєнним станом в Україні громадські обговорення будуть проходити у формі надання письмових зауважень і пропозицій, без проведення громадських слухань.

 1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції

Відділ економіки та інвестицій Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради. Юридична адреса: 13300, Житомирська область, Бердичівський район, м. Бердичів, пл. Центральна, 1; e-mail: ekonomika-berd@ukr.net, тел.: (0 4143) 4-28-04. Письмові пропозиції подаються: фізичними особами – із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом та зазначеною електронною адресою; юридичними особами – із зазначенням найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження і пропозиції не реєструються і не розглядаються.  

СТРАТЕГІЯ БЕРДИЧІВСЬКА МТГ

План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії

Управлінням економічного розвитку продовжено розробку проєкту Стратегії розвитку Бердичівської міської  територіальної громади  до 2027  року (далі – проєкт Стратегії) та формування завдань з її реалізації на 2024-2027 роки.

Найважливішим етапом розробки проєкту Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проєктів, які дозволять сформувати операційну частину Стратегії.

Запрошуємо громадян, суб’єктів підприємницької діяльності, громадські організації, установи та організації всіх форм власності підготувати пропозиції до проєкту Стратегії розвитку громади. Ідеї цих проєктів буде розглянуто та проаналізовано  робочою групою з розробки проєкту Стратегії та визначено найважливіші з них. За результатами буде сформовано План заходів з реалізації Стратегії розвитку громади на 2024 – 2027 роки та визначено джерела фінансування.

Пропозиції до проєкту Стратегії від громадян, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій, установ та організацій всіх форм власності приймаються до 30 травня 2023 року на електронну адресу: ekonomika-berd@ukr.net.

Крім того, проводиться опитування жителів громади та бізнесу для визначення основних проблем, які існують в громаді та перспектив розвитку громади на майбутнє. Думка жителів та суб’єктів господарювання для нас  є важливою та буде врахована при визначенні пріоритетних завдань і шляхів розвитку Бердичівської міської територіальної громади.

31  жовтня 2023 року відбулося друге засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади.

На засіданні члени робочої групи ознайомилися з результатами проведення анкетування думки мешканців та представників бізнесу нашої громади,   сильними та слабкими сторонами, можливостями та загрозами, сценаріями розвитку громади: інерційним, оптимістичним та песимістичним. На основі цього сформовано візію/бачення та стратегічне бачення розвитку громади.

Члени робочої групи розпочинають роботу над розробкою конкретних заходів та завдань на період реалізації Стратегії.

Запрошуємо усіх зацікавлених – представників місцевого самоврядування, громадські організації, установи та організації усіх форм власності, жителів громади запропонувати ідею(-ї) проєкту(-ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади до 2027 року.

  Проєктні ідеї обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 1.  Повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 2.  Термін реалізації проєкту – не більше 4 років (2024– 2027 роки).
 3.  Існує людська та технічна спроможність для реалізації проєкту.
 4.  Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається (Додаток 1).
 5.  Проєктна ідея стосується одного із завдань Стратегії розвитку громади (Додаток 2).
 6.  Збір проєктних ідей триває до 10 листопада  2023 року.

Електронна скринька для проєктних ідейekonomikaberd@ukr.net  з поміткою «Проекти до Стратегії».

          Дивіться приклад заповненої форми проектної ідеї в Додатку 3.

За результатами відбору кращі проєктні ідеї увійдуть до Плану реалізації Стратегії  для реалізації.

Відбулося третє засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку

 

16  листопада 2023 року відбулося третє засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади.

На засіданні члени робочої групи ознайомилися з результатами зібраної інформації та з проєктами, які були представлені мешканцями громади, керівниками структурних підрозділів Бердичівської міської ради, старостою Скраглівського старостинського округу.

Сформовано більше 100 проєктних ідей  в Стратегії розвитку громади. Вони стосуються розвитку житлово-комунального господарства, освіти, культури, медицини, спорту, транспорту, туристичного потенціалу, економіки, адміністративних та соціальних послуг, інклюзії та безбар’єрності, громадських ініціатив.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТУ  ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

 

Мета Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі ‒ Стратегія) полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального викори­стання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдо­сконалення територіальної організації суспільства.

Стратегія затверджуються рішенням Бердичівської міської ради.

Громадське обговорення проектів Стратегії та зві­ту про стратегічну екологічну оцінку (далі ‒ Звіт про CEO) проводиться у формі надання письмових зауважень і пропо­зицій (у тому числі в електронному вигляді) з 22 листопада 2023 року до 22 грудня 2023 року.

Зауваження і пропозиції до проєктів Стратегії та звіту про CEO надавати до 22 грудня 2023 року ради на адресу: пл. Центральна, 1, місто Бердичів, Житомирська обл., індекс 13300, електронна пошта: ekonomika@berdychiv-rada.gov.ua.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної процеду­ри стратегічної екологічної оцінки не проводяться.

Довідка про консультації проєкту Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року, та відповідної стратегічної екологічної оцінки – ПЕРЕГЛЯД

Заздалегідь дякуємо за присвячений Вами для всієї громади час!