Бердичів

міська рада

Відділ організації надання адміністративних послуг

Керівник

Онофрійчук Сергій Петрович

Начальник відділу

Контакти

Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов’язки, що передбачені посадовою інструкцією.

Дотримуватись трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежну безпеку, дбайливо ставитися до майна, що закріплене за відділом.

При виконанні своїх посадових обов’язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень Ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

При виконанні своїх службових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

Планувати, організовувати, контролювати роботу відділу.

Узагальнювати звітність, здійснювати моніторинг та аналіз результатів роботи відділу.

Здійснювати контроль за дотриманням законодавства України про надання адміністративних послуг, Положення та Регламенту відділу.

Координувати роботу відділу щодо ефективної взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, виконавчими органами ради, підприємствами, установами та організаціями, що належать до міської комунальної власності,  місцевими  та  регіональними дозвільними органами, громадськими організаціями, іншими організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності.

Організовувати роботу відділу для надання якісних послуг суб’єктам звернень.

Вимагати від суб’єктів надання адміністративних послуг, виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ комунальної власності своєчасного і повного виконання розпоряджень міського голови в частині надання адміністративних послуг.

Здійснювати контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень.

Забезпечувати єдиний документообіг та чітку організацію роботи зі зверненнями щодо надання адміністративних послуг у відділі.

Планувати, регулювати та контролювати у межах наданих повноважень ефективну взаємодію працівників відділу при вирішенні питань, що стосуються його діяльності.

Готувати плани роботи відділу.

Забезпечувати висвітлення роботи відділу у засобах масової інформації та на офіційному сайті Ради.

Подавати на затвердження Положення про відділ, Регламент відділу та посадові інструкції працівників відділу в установленому порядку.

Подавати міському голові пропозиції щодо змін у штатному розписі відділу, преміювання працівників.

Вносити в установленому порядку подання про присвоєння рангів посадових осіб місцевого самоврядування, заохочення працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень.

Вести особистий прийом громадян.

Виконувати повноваження адміністратора.

Організовувати проведення семінарів, навчань, інших заходів з питань надання адміністративних послуг.

Складати графіки роботи працівників відділу.

Розглядати скарги на дії чи бездіяльність працівників відділу.

Вивчати досвід роботи центрів надання адміністративних послуг інших населених пунктів.

Вносити пропозиції міському голові про вдосконалення роботи із суб’єктами звернень щодо надання адміністративних послуг.

Організовувати належну роботу щодо координації робіт, пов’язаних із обробкою та захистом персональних даних у відділі.

Готувати проекти рішень Ради, розпоряджень міського голови та рішень виконкому з питань, віднесених до компетенції відділу.

Організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу.