Бердичів

міська рада

Муніципальна інспекція

Керівник

Суворов Олександр Олександрович

Начальник інспекції

Контакти

1. Здійснює керівництво діяльністю Інспекції;
2. Організовує і контролює роботу працівників Інспекції;
3. Розробляє посадові інструкції працівників Інспекції, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
5. Планує роботу Інспекції, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи Інспекції;
6. Діє без довіреності від імені Інспекції, представляє його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування та в інших установах, організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами;
7. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень на працівників Інспекції;
8. Подає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад працівників Інспекції, своєчасне заміщення вакансій відповідно до Закону;
9. Звітує про проведену роботу Інспекції в порядку, визначеному законодавством України.
10. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Інспекції;
11. Вирішує інші питання діяльності Інспекції в межах і порядку, визначених законодавством та цим Положенням;
12. Здійснює інші повноваження в межах і порядку, визначених чинним законодавством, цим положенням та посадовою інструкцією.