Бердичів

міська рада

Комунальна власність

Архів протоколів конкурсів на право оренди комунального майна

З 01 лютого 2020 року (за винятком окремих положень) запрацював новий Закон від 03.10.2019 N 157-IX «Про оренду державного та комунального майна» .

Відповідно до якого  орендні відносини переводяться в електронну торгову систему (ЕТС) та взагалі передбачає значні зміни в процесі передання в оренду державного та комунального майна.

У зв’язку з цим рекомендуємо звернути увагу на наступне:

Орендарями за цим законом можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Крім того, встановлена заборона передавати в оренду наступним особам:

 • фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», а також пов’язані з ними особи;
 • юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»;
 • фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
 • фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;
 • працівники орендодавця — щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;
 • працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів — щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

Із урахуванням змін у процесі орендних відносин передбачено певний перехідний період.

Діючі  договори оренди, згідно з абз. 4 ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №157, укладені до 01.02.2020 р., зберігають свою чинність та продовжують діяти до моменту закінчення строку, на який вони були укладені.

Якщо треба продовжити дію договору оренди майна, укладеного до 01.02.2020 р., то його продовжують у порядку, передбаченому законодавством, яке  діяло до  01.02.2020 р. Втім, продовжити можна тільки до дати, яка наступить раніше:

 • дати набрання чинності рішенням КМУ чи рішенням відповідної ради (щодо договорів оренди комунального майна, розташованого в межах відповідної тергромади) про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню;
 • або 01.07.2020 р.

Після затвердження Кабінетом Міністрів такого переліку лише на відкритих аукціонах ПроЗорро будуть продовжуватись договори оренди державного майна, які продовжуються не в перший раз або які продовжуватимуться вперше за умови що строк оренди за такими договорами перевищує 5 років. Орендарі, які мають право на отримання майна без аукціону за новим Законом, а також орендарі, які надають соціально важливі послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів, зможуть продовжувати договори оренди державного майна без проведення аукціону.

Відповідно до вимог нового Закону чинні орендарі матимуть переважне право продовжити свої договори, за умови що вони візьмуть участь в аукціоні і запропонують ту саму суму, яку пропонуватиме за оренду майна інший потенційний орендар. Інший потенційний орендар, який запропонував більше, ніж може сплатити чинний орендар, повинен, до моменту укладання нового договору оренди, компенсувати чинному орендарю вартість невід’ємних поліпшень, які той зробив на об’єкті оренди.

Передача в оренду майна замість чинної процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні у електронній торговій системі.

Етапність передачі в оренду майна передбачає:

 • прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;
 • внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи (далі — ЕТС);
 • прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків (передбачається утворення двох Переліків — «Перелік першого типу» — перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні або «Перелік другого типу» — перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (в яких випадках можливо передавати майно в оренду без проведення аукціону, вказано у ст.15 цього Закону);
 • опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;
 • розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
 • проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

 Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної платиПереоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.

Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується:

 • Кабінетом Міністрів України — щодо майна державної власності;
 • представницькими органами місцевого самоврядування — щодо майна комунальної власності.

Орендар, що уклав договір оренди майна за результатами аукціону, має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених Порядком передачі майна в оренду.

Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищує п’ять років.

Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна (тобто тепер потрібна згода навіть на поточний ремонт). Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря і протягом 10 робочих днів може прийняти рішення про надання згоди на здійснення ремонту або про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту.

Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням через його незадовільний стан, орендар має право на зарахування витрат на здійснення такого ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди в порядку та межах, визначених Порядком передачі майна в оренду.

Орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані в рахунок орендної плати, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року. Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень державного майна приймає орендодавець за наявності письмової згоди балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу управління балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи положенням балансоутримувача, в порядку, встановленому Фондом державного майна України (для комунального майна – відповідним представницьким органом місцевого самоврядування).

Рішення про надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень комунального майна приймає представницький орган місцевого самоврядування.