Бердичів

міська рада

Матеріальна допомога

В яких випадках надається матеріальна допомога мешканцям міста Бердичева?​

Відповідно до Положення про порядок надання адресних грошових допомог громадянам міста, затвердженим рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 26.09.2022 № 252, адресна грошова допомога надається громадянам, які зареєстровані і проживають на території міста Бердичева та зазнали різкого погіршення матеріального стану в зв’язку з пожежею та іншим стихійним лихом, внаслідок якого заподіяно шкоди майну постраждалих чи їх здоров’ю; смертю особи, сім’я якої знаходиться у тяжкому матеріальному становищі; хворобою, оперативним лікуванням, які потребують фінансових витрат чи від’їзду на лікування до іншого міста; іншими непередбаченими надзвичайними обставинами, якщо середній сукупний дохід на одного члена сім’ї в розрахунку на місяць менший встановленого законодавством прожиткового мінімуму на підставі пакета документів:

1) заява про надання одноразової допомоги ;

2) довідка про реєстрацію місця проживання заявника (для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб);

3) довідка про склад сім’ї;

4) довідки про доходи всіх членів сім’ї заявника за 6 місяців перед зверненням;

5) копія паспорта;

6) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника (фізичним особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті, копія сторінки паспорта з такою відміткою);

7) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника (в разі необхідності);

8) Для розгляду питання про надання одноразової адресної грошової допомоги:

8.1) на лікування

довідка про необхідність амбулаторного або направлення на стаціонарне лікування, видані лікувальною установою;

8.2) на поховання

копія свідоцтва про смерть, довідка, про поховання за власний рахунок;

8.3) на відшкодування шкоди

документи (копії документів), які підтверджують факт заподіяної шкоди внаслідок екстремальної ситуації та право власності на майно, що постраждало;

8.4) на невідкладне та/або оперативне лікування хвороби, що загрожує життю людини

копії документів з медичного закладу про стан здоров’я хворого, підтверджуючих необхідність невідкладного та/або оперативного лікування хвороби, що загрожує життю людини, кошторису на лікування або інший документ, який підтверджує вартість лікування, виданий лікувальним закладом або аптекою;

9) реєстр банківської установи (в разі необхідності);

10) інші документи (в разі необхідності).