Бердичів

міська рада

Заклади культури

Бердичівська музична школа

 У школі діє 7 відділів:

1. Фортепіанний відділ;
2. Відділ струнно-смичкових інструментів;
3. Відділ народних інструментів;
4. Відділ струнних народних інструментів;
5. Відділ духових та ударних інструментів;
6 Відділ вокально-хорових дисциплін;
7. Відділ музично-теоретичних дисциплін;

Прийом учнів до закладу здійснюється на конкурсній основі на підставі заяв батьків, або осіб, які їх замінюють. Заяви приймаються протягом року. До заяви надається копія свідоцтва про народження (паспорта) та довідка медичного закладу (за потребою). Порядок і строки вступних іспитів визначаються педагогічною радою закладу та затверджуються відповідним наказом. Як правило, іспити відбуваються щороку в червні та в серпні. Мета вступного іспиту – перевірити музичні дані, слух, почуття ритму. Вступнику потрібно:
– заспівати пісню
– повторити ритмічний малюнок
– голосом відтворити зіграний екзаменатором мотив.
Перескладання іспитів не допускається.
Перед початком іспитів для кожного вступника проводиться 3 індивідуальні консультації.
Результати оцінювання вступного іспиту відображаються в книзі протоколів вступних іспитів та оголошуються батькам напередодні навчального року.

Відповідно до Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом Міністерства культури України від 09.08.2018 № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 № 1004/32456, на підставі проведених вступних іспитів наказом директора вступники зараховуються до основних учнів школи з 1 вересня. Відповідним наказом формується група самоокупності (надання платних послуг).

Щомісячна оплата за навчання дітей у навчальному році складає:

–  вокал, синтезатор  – 300 грн.

–  фортепіано, гітара – 250 грн.

–  акордеон, скрипка, альт, віолончель, духові та ударні інструменти – 220 грн.

– баян, домра, бандура – 180 грн.

Контингент учнів школи складає 450 осіб.

Викладацький колектив –  49 висококваліфікованих педагогів.

Діють творчі колективи учнів та викладачів:

– хор молодших класів,

– хор старших класів,

– оркестр духових інструментів,

– естрадно-симфонічний оркестр,

– ансамбль акордеоністів,

– ансамбль баяністів,

– ансамбль народних інструментів,

– ансамбль скрипалів,

– ансамбль домристів,

– ансамбль викладачів народних інструментів.

З дня заснування  школу закінчили понад 3000 вихованців, з яких майже 1000 продовжили своє навчання за обраною музичною спеціальністю.

Бердичівська художня школа

У школі викладаються такі напрямки:
– малюнок
– живопис
– композиція
– історія мистецтва
– скульптура.
Навчальні програми розраховані на 5 років.
У школі діє 16-ть основних класів, де навчається 250 учнів, ще 60 учнів навчається в госпрозрахункових групах. Наповнюваність груп – 10 – 15 учнів.
Щомісячна оплата навчання становить 150,00 гривень.
Прийом учнів до закладу здійснюється на конкурсній основі на підставі заяв батьків дітей, або осіб, які їх замінюють, або особисто від повнолітніх протягом року до 31 травня. До заяви додається довідка медичного закладу про відсутність відповідних протипоказань та копія свідоцтва про народження (паспорт).
У червні вступники складають іспити:
– іспит з рисунку (натюрморт з 2-х нескладних за формою предметів). Під час оцінювання звертається увага на компоновку предметів на заданому форматі, побудову предметів, передачу матеріальності та фактури;
– іспит з композиції (дві теми на вибір, які оголошуються перед іспитом). Під час оцінювання звертається увага на творчий підхід до заданої теми та її розкриття, гармонійна взаємодія частин композиції, виділення головного, відображення теми кольором.
Екзаменаційні роботи перевіряються членами педагогічної ради. Для оцінювання рівня виконаних робіт на вступних іспитах використовується 12-бальна система. Оцінки переносяться у відомість та оголошуються батькам. Перескладання іспитів не допускається.

Екзаменаційні роботи з виставленими оцінками та підписами екзаменаторів не рецензуються і не повертаються вступникам, а зберігаються в школі протягом 3-х років.

За результатами іспиту формуються основні і групи самоокупності.

Міський Палац культури імені Шабельника О.А.

Структура

 • Адміністративно-управлінський персонал
 • Відділ бухгалтерського обліку та звітності
 • Радіотехнічний сектор
 • Електроосвітлювальний сектор
 • Методичний відділ
 • Відділ культурно-освітньої роботи та організації дозвілля
 • Творчий персонал
 • Театральний відділ
 • Господарсько-обслуговуючий та інший персонал

Завдання

– реалізація державної політики в галузі культури, збереження і розвиток культури українського народу;

– створення умов для задоволення культурно-дозвіллєвих, естетичних, духовних потреб жителів міста Бердичева;

– формування й задоволення потреб в театральному мистецтві на кращих зразках класичної і сучасної української та світової драматургії;

– створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;

– проведення загальноміських заходів та культурно-масових свят;

– підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;

– підтримка соціальноважливих творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

– впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб сучасності;

– надання інформаційних, методичних, консультаційних послуг в організації змістовного відпочинку.

Види діяльності

– функціонування театральних і концертних залів
– діяльність з підтримки театральних і концертних заходів
– театральна та концертна діяльність
– освіта у сфері культури
– надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Публічна бібліотека з філіями Бердичівської міської територіальної громади

Публічна бібліотека з філіями Бердичівської міської територіальної громади (Публічна бібліотека з філіями), комунальний заклад культури, що об’єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів громади. До складу Публічної бібліотеки з філіями входить Публічна бібліотека, бібліотека-філія для дітей та бібліотеки, що розташовані в межах територіальної громади на правах філій.
Публічна бібліотека з філіями щорічно надає послуги понад 11 тис. користувачам різних вікових категорій. Відвідування на рік перевищує 279 тис. До послуг користувачів універсальний бібліотечний фонд, що нараховує 228,4 тис. документів. Книговидача сягає понад 136 тисяч примірників на рік.
Публічна бібліотека з філіями своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на інформаційно-бібліотечне обслуговування згідно з чинним законодавством України, також об’єднує в собі риси як дозвіллєвої, так і навчальної діяльності, які дозволяють розширити культурні послуги для користувачів у сфері проведення вільного часу.
Працівники Публічної бібліотеки з філіями впроваджують проєктно-грантовий підхід для формування культурних послуг, який надає безліч можливостей як бібліотекам і громаді, так і органам місцевого самоврядування.
Бібліотекарі щорічно організовують та проводять понад 1000 соціокультурних заходів. Проведення таких заходів позиціонує Публічну бібліотеку з філіями як соціокультурний центр громади, осередок, де відбувається розкриття індивідуального й соціального потенціалу особистості, що в підсумку сприяє соціокультурному розвитку громади через збереження, надання доступу та трансляцію цінностей, традицій і практик у сфері культури й мистецтва.

          Публічна бібліотека

13300, м. Бердичів, вул. Вінницька, 10;

Тел. загальний  (04143) 4-15-82, директор (04143) 4-11-43
Режим роботи: 9.00 – 18.00 год.
Вихідний день – субота
Останній четвер місяця – санітарний день

          Бібліотека-філія № 1

Адреса:  вул. Газопровідна,23;
Режим роботи: 9.30 – 18.00 год.
Вихідний день – понеділок, субота
Останній четвер місяця – санітарний день

            Бібліотека-філія № 2

Адреса:  вул. Огибна,16

Тел. (04143) 4-10-70

Режим роботи: 9.30 – 18.00 год.

Вихідний день – понеділок, субота

Останній четвер місяця – санітарний день

            Бібліотека-філія № 3

Адреса:  вул. Толстого,20

Режим роботи: 9.30 – 18.00 год.

Вихідний день –пятниця,  субота

Останній четвер місяця – санітарний день

              Бібліотека-філія № 4

Адреса: вул. Раскової,23-Б

Тел. (04143) 2-71-70

Режим роботи: 9.30 – 18.00 год.

Вихідний день – Понеділок, субота

Останній четвер місяця – санітарний день

           Бібліотека-філія № 5

Адреса:  вул. Н.-Іванівська,21

Тел. (04143) 4-34-28

Режим роботи: 9.30 – 18.00 год.

Вихідний день – Понеділок, субота

Останній четвер місяця – санітарний день

        Бібліотека-філія № 6

Адреса: вул. Є.Старікова,1

Тел. (04143) 5-22-71

Режим роботи: 9.30 – 18.00 год.

Ввихідний день – Понеділок, субота

Останній четвер місяця – санітарний день

       Бібліотека – філія № 7 для дітей

Адреса: вул. Європейська,15

Тел. (04143) 4-13-92

Режим роботи: 9.00 – 17.30 год.

Вихідний день –субота

Останній день місяця – санітарний день

       Бібліотека-філія № 8

Адреса: с. Скраглівка, вул. Миру,22

Режим роботи: 8.30 – 17.00 год.

Вихідний день –субота, неділя

Останній день  місяця – санітарний день

Музей історії міста Бердичева

Основні завдання:

Музей історії міста Бердичева — це науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, заснований на комунальній власності.

Основними напрямками діяльності Музею історії є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, а також діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначені як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України.

Музейні предмети закладу (більше 10 тисяч одиниць) належать до державної частини Музейного фонду України.

Тематичні зали:

 1. Етнографія
 2. Історія краю
 3. Друга світова війна
 4. Діячі культури і науки
 5. Галерея «Митці Бердичева»
 6. Історія спорту Бердичева
 7. Творчість Сергія Танадайчука
 8. Виставкова зала
 9. Історія медицини
 10. Історія освіти
 11. Історія участі бердичівлян у бойових дій на території інших держав

Коротка Історична довідка:

5 жовтня 1984 року у Бердичеві, в приміщенні колишньої бібліотеки школи № 5 (вул. Європейська) було відкрито краєзнавчий музей – «Музей історії міста Бердичева». Очолила заклад вчитель історії, колишній директор школи № 14 Онисія Степанівна Блажкун.

22 серпня 2003 року заклад переведено в спеціально відреставроване приміщення на території кляштора Босих Кармелітів.

Співробітниками музею проводиться екскурсійна робота не тільки залами музею, але й містом. Розроблено 3 туристичні маршрути. Щороку музей зустрічає понад 15 тисяч відвідувачів.

Режим роботи музею: Музей історії міста Бердичева приймає відвідувачів щодня, крім понеділка, з 9-00 до 17-00 год. Обідня перерва з 13-00 до 14-00 год.