Бердичів

міська рада

Кодекс етичної поведінки

посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Бердичівської міської ради

 

1.3. Виконання норм і правил цього Кодексу є обов’язковим для всіх посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Бердичівської міської ради (далі – посадових осіб).

Поведінка посадових осіб ґрунтується на таких основних принципах:
– служіння територіальній громаді міста;
– демократизму і законності;
– гуманізму і соціальної справедливості;
– пріоритету прав людини і громадянина;
– професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
– персональної відповідальності за виконання посадових обов’язків і дотримання службової дисципліни;
– політичної неупередженості;
– відкритості, гласності та контрольованості.

3.1. Посадові особи місцевого самоврядування мають право:

–  на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, інших посадових осіб та громадян;

–    на соціальний та правовий захист, спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них шляхом проведення службового розслідування відповідно до чинного законодавства України;

–   відстоювати професійну честь і гідність, не допускати упередженої критики на адресу колег та свою власну.

 

3.2. Посадові особи місцевого самоврядування НЕ мають права:

– допускати в міжособистісному спілкуванні чи публічних виступах будь-яких висловлювань, що принижують національну, людську гідність та релігійні переконання, а також будь-яких форм дискримінації;

– допускати прояви бюрократизму, нестриманості у висловлюваннях, поведінку, що дискредитує виконавчий комітет міської ради чи ганьбить репутацію посадових осіб;

–  допускати зловживання владними повноваженнями та замовчування інформації про можливий конфлікт інтересів;

– проявляти байдужість до правомірних дій і вимог колег та громадян;

–  провокувати виникнення конфліктних ситуацій у відносинах з громадянами та юридичними особами;

– допускати у взаєминах зверхності, нещирості, підступності, чванства тощо;

–  порушувати без поважних причин встановлений порядок, графік і Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Бердичівської  міської ради;

– допускати запізнення без поважних причин на ділові зустрічі, виробничі наради тощо;

–  допускати стиль в одязі, який має провокативний характер;

–  допускати порушення правопорядку та встановлених норм поведінки у громадських місцях.

 

3.3. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

– будувати роботу на повазі до особистості незалежно від віку, статі, соціального статусу, раси, національної приналежності, політичних та релігійних уподобань,  поважати приватне життя інших осіб;

– дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, позитивну репутацію органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, який відповідає загальноприйнятим вимогам пристойності, забезпечення високої якості роботи;

– дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, безпідставно підвищеної інтонації тощо), дотримуватись правил культури усного і писемного мовлення;

– у взаєминах з людьми виявляти ввічливість, тактовність, уважність, толерантність, поважати їх право на висловлення власної думки (якщо вона не порушує прав інших людей);

– бути пунктуальною, поважати час колег та громадян;

– виявляти доброзичливість у спілкуванні із громадянами та колегами, уникати негідної поведінки та недоброчесної конкуренції в колективі;

– вміти приймати критику від громадян та колег і неупереджено й конструктивно реагувати на зауваження та пропозиції;

– бути коректною в процесі отримання інформації, використовувати її, дотримуючись принципу конфіденційності, та не використовувати в особистих інтересах;

– виявляти толерантність і повагу до народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців;

– дбати про здоровий морально-психологічний клімат в колективі.

Стан дотримання посадовими особами норм Кодексу є індикатором професійної придатності при проведенні оцінювання діяльності, атестації, зарахуванні до кадрового резерву, призначенні на нову посаду, наданні характеристики чи рекомендації.

Факти порушення посадовими особами вимог даного Кодексу розглядаються комісією з етики.