Бердичів

міська рада

Міська служба у справах дітей

Керівник

Михальченко Світлана Леонідівна

Керівник служби

Контакти

Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на неї завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

Планує роботу служби у справах дітей: складає річний та квартальні плани.

Здійснює координацію зусиль, підприємств, установ та організацій у вирішенні питань соціального та правового захисту дітей, організацію роботи щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед них.

Проводить особистий прийом громадян, дітей та їх батьків (усиновителів, опікунів, піклувальників), розглядає скарги та заяви з питань що належать до його компетенції.

Контролює і сприяє виконанню наказів та розпоряджень вищестоящих органів працівниками служби.

Контролює та забезпечує функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) “Діти” .

Розробляє посадові інструкції працівників служби у справах дітей.

Взаємодіє з іншими суб’єктами соціальної роботи з дітьми,  органами поліції, освіти, медицини з питань соціально-правового захисту дітей.

Надає методичну, консультативну та практичну допомогу навчальним закладам, підприємствам, установам та організаціям з питань соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень.

Вносить пропозиції та матеріали для розгляду на засідання виконавчого комітету Бердичівської міської ради.

Забезпечує розроблення та виконання міських програм з питань захисту прав дітей.

Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, патронатні сім’ї.

Здійснює контроль за своєчасним встановленням дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вирішенням її подальшої долі.

Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

Вирішує питання про постановку на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Готує пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на покращення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста та профілактику негативних явищ у цій сфері.

Організовує проведення службою заходів спрямованих на популяризацію сімейних форм виховання дітей .

Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації  усіх форм власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації.

Проводить профілактичну роботу серед дітей, батьків, в тому числі в навчальних закладах міста, з метою запобігання правопорушенням, жорстокому поводженню серед дітей, булінгу, іншим негативним проявам в дитячому середовищі.

Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

Здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з банком даних про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та організовують знайомство з дітьми.

Подає звіти про роботу служби у справах дітей до вищих інстанцій.

Вживає заходи щодо відібрання дитини у батьків у разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини та передавати її іншим родичам або тимчасово влаштовувати.

Здійснює тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

Приймає участь у передачі дитини батькам або особам, які їх замінюють.

Надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини.

Організовує контроль за своєчасним та якісним виконанням доручень та документів.

Вживає заходів, щодо недопущення проявів корупції в службі у справах дітей.

Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які функціонують у м. Бердичеві.

Скликає в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

Є заступником голови комісії з питань захисту прав дитини, головою колегії служби у справах дітей.

19 вересня 1987 року в смт.Романів Романівського району Житомирської області.

 

Громадянка України.

Освіта повна вища

з 2005-2007 рр.навчалася у Бердичівському педагогічному коледжі Житомирської обласної ради за спеціальністю «Соціальна педагогіка» і здобула кваліфікацію організатора соціально-педагогічної діяльності в соціумі (диплом з відзнакою).
2007-2009 рр.навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра із соціальної педагогіки (диплом з відзнакою).
2009-2010 рр.продовжила навчання у вищевказаному навчальному закладі та у 2010 році отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію магістра соціальної педагогіки, викладача соціальної педагогіки (диплом з відзнакою).
2015-2017навчалася в Житомирському державному університеті імені Івана Франка (Центр післядипломної освіти та довузівської підготовки) і отримала повну  вищу освіту за напрямом підготовки «Філологія англійської мови» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури

Досвід роботи:

2007-2008 рр.завідуюча бібліотекою спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів м.Бердичева Житомирської області.
2008-2011 рр.Діяльність в службі у справах дітей:

 

призначено на посаду головного спеціаліста сектора з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Романівської райдержадміністрації тимчасово на  період навчання основного працівника, як така, що пройшла за конкурсом; з 2009 року переведено за згодою на посаду головного спеціаліста служби у справах дітей Романівської райдержадміністрації; з 08.09.2011  року по 13.12.2011 року – завідувач сектора з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Романівської районної державної адміністрації

з 14.12.2012 рр.переведено за згодою на посаду провідного спеціаліста Бердичівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
3 15.01.2013 – 31.08.2016 рр.переведено за згодою на посаду методиста інформаційно-методичного центра управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради.
 

 

01.09.2016

 

Діяльність в службі у справах дітей:

 

призначено на посаду начальника служби у справах дітей управління у справах сім’ї, дітей та молоді та спорту виконавчого комітету Бердичівської міської ради, як така, що пройшла за конкурсом, де працює по даний час.

Підрозділи
Назва Керівник
Сектор з профілактики злочинності, запобігання бездоглядності дітей Осіпова Вікторія Миколаївна
Сектор опіки та піклування, усиновлення та соціального захисту дітей Гайдамаченко Алла Броніславівна