Бердичів

міська рада

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Керівник

Гуменюк Ніла Миколаївна

Начальник відділу

Контакти
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 • Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності міськвиконкому і контролює дотримання правил його ведення.
 • Організовує облік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
 • Складає кошторис витрат, планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату виконкому, його відділів та організовує їх фінансування.
 • Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських  операцій, надання оперативної інформації. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.
 • Здійснює контроль за оформленням документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків та страхових платежів.
 • Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.
 • Забезпечує складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її в установлені строки відповідним органам.
 • Контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків.
 • Контролює стягнення в установлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.
 • Забезпечує широке використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Дата народження: 17.11.1974

Освіта: повна вища, Державна агроекологічна академія України, закінчила в 1996 році, спеціальність: економіст з бухгалтерського обліку та фінансів

Трудова діяльність:

07.1996-01.1997 – заступник головного бухгалтера КСП «Скаківське»

01.1997-02.1998 – начальник планово-бухгалтерського відділу КСП «Білоцерківка»

02.1998-10.2000 – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу фізичної культури і спорту виконкому

10.2000-04.2002 –  бухгалтер департаменту культури, молодіжної політики, спорту і туризму виконкому

05.2002-06.2002 – стажування на посаду головного спеціаліста-бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконкому

06.2002-04.2006 – головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку виконкому

04.2006-по цей час – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому