Бердичів

міська рада

Звіт про базове відстеження регуляторного акта

Звіт про базове відстеження регуляторного акта рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бердичева в новій редакції»

Дата : 

2019-01-30

1. Вид та назва регуляторного акта: 

Рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради  від 25.06.2019 №190I «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бердичева в новій редакціі»

2. Виконавець заходів з відстеження: ТОВ «Комплекс екологічних споруд», МКП «Бердичівводоканал», управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури виконавчого комітету Бердичівської міської ради

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

  • запобігання руйнуванню  мереж і споруд системи каналізації м.Бердичева, (запобігання замулюванню, зажирюванню, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);
  • якісна робота очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок понаднормативного надходження забруднюючих речовин);
  • захист навколишнього природного середовища, забезпечення належного санітарного стану території м. Бердичева (попередження забрудненню водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами);
  • встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами в систему централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;
  • встановлення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарської діяльності у сфері водовідведення.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 03.02.2020   по 03.03.2020 

5. Тип відстеження: базове

6. Методи одержання результатів базового відстеження: для проведення відстеження буде використовуватися статистичний метод. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: даними, на основі яких відстежуватиметься результативність регуляторного акта, будуть узагальнені дані результатів аналізів відібраних проб, кількість виявлених несанкціонованих приєднань до системи централізованого водовідведення м. Бердичева та здійснення несанкціонованих скидів стічних вод. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

 В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

– кількість укладених Договорів на приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Бердичева між споживачами та виробником послуг;

– систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу м. Бердичева;

– сума надходжень грошових коштів за перевищення рівня вмісту забруднюючих речовин в стічних водах підприємств, що скидаються до системи централізованого водовідведення;

– пред’явлення споживачам претензій та позовів при виявлені порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Бердичева;

– рівень проінформованості споживачів про основні положення акта  (оприлюднення відповідного рішення в друкованих та електронних ЗМІ міста).

Результативність регуляторного акта за вказаними показниками буде визначена і відображена за результатами матеріалів повторного відстеження.

Останні новини