Бердичів

міська рада

Конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою

Конкурсна комісія щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах повідомляє про конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, на виконання рішення №1078 від 24.12.2019 року «Про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»:

№ п/п Місце знаходження земельної ділянки Орієнтовна площа земельної ділянки, га. Цільове призначення
земельної ділянки
1 м.Бердичів,
пл..Центральна, 1
0,69 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Претенденти на участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою повинні подати:

– заяву про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою (відповідно до додатку 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах)

– копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копію сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згоду на обробку персональних даних, для претендентів – фізичних осіб – підприємців (відповідно до додатку 2 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах);

– копію установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копію ліцензії на проведення робіт із землеустрою (для претендента – юридичної особи);

– копію кваліфікаційного сертифіката інженера – землевпорядника (для претендента – юридичної особи, або фізичної особи – підприємця);

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

– інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці.

            Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою” і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсні пропозиції претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою приймаються до 30 січня 2020 (включно) за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна, 1, в Центр надання адміністративних послуг Бердичівської міської ради (каб. 5) у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у даному конверті. Конкурс відбудеться 31 січня 2020 року о 11.00 в приміщені виконкому Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів, пл..Центральна, 1 кім. 74. Телефон для довідок: (04143)2-00-46.