Бердичів

міська рада

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Бердичівська міська рада повідомляє про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення вартості земельних ділянок, що підлягають продажу, згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 24.12.2019 №1064 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок», які розташовані у м. Бердичеві за такою адресою:

  • вул. Європейська, 116 «в» (кадастровий номер 1810400000:01:026:0514), площею 275 кв.м., для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
  • вул. Європейська, 116 «б» (кадастровий номер 1810400000:01:026:0513), площею 670 кв.м., для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
  • вул. 30-річчя Перемоги, 2 «а» (кадастровий номер 1810400000:01:020:0037) площею 1138 кв.м., для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування;
  • вул. 30-річчя Перемоги, 2 «а» (кадастровий номер 1810400000:01:010:0045) площею 259 кв.м., для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

До участі у конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель, що отримали право на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку.

Критерії до конкурсантів:

Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого відповідає наступним  критеріями:

– найнижча вартість робіт із оцінки земель;

– найкоротший термін виконання робіт із оцінки земель.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із оцінки земель;  

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна документація подається в термін до 28 січня 2020 року (включно) за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна, 1, в Центр надання адміністративних послуг Бердичівської міської ради (каб. 5) у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у даному конверті. Конкурс відбудеться 29 січня 2020 року о 11.00 в приміщені виконкому Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів, пл..Центральна, 1 кім. 74. Телефон для довідок: (04143)2-00-46.