Бердичів

міська рада

“Чорнобильська відпустка”

Управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради в межах компетенції повідомляє.

Статтями 20, 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» працівниками з числа постраждалих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, надається пільга з отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік.

Зазначена додаткова відпустка не віднесена Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР (далі – Закон №504) до щорічних додаткових відпусток (статті 7, 8 Закону №504), а належить до інших видів відпусток, встановлених законодавством (частина друга статті 4 Закону №504). Ця відпустка є гарантованою державною пільгою, а тому роботодавець зобов’язаний забезпечити право працівника на відпустку впродовж календарного року.

Фінансування видатків на оплату відпустки проводиться за рахунок коштів державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (бюджетна програма КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

Відповідно до пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. №936 (далі – Порядок), оплата відпустки, яка надається працівнику згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», проводиться за місцем основної роботи (служби) громадян підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності без утворення юридичної особи, відповідно до розрахункових даних, поданих до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (далі – уповноважений орган).

Пунктом 6 Порядку визначено, що підприємства реєструються уповноваженим органом, для чого подають не пізніше ніж за два місяці до початку кожного бюджетного року відомості про підприємство з визначенням кількості постраждалих осіб за категоріями отримувачів компенсацій та допомоги певних видів та кількості громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, і списки із зазначенням прізвища, імені та по батькові, категорії, серії та номера посвідчення, місця проживання, ідентифікаційного номера.

Графік відпусток громадян та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік подаються підприємствами до уповноваженого органу разом із зазначеними відомостями.

У разі зміни зазначених відомостей, у тому числі найменування підприємства, його місцезнаходження та розрахункових рахунків, на які перераховуються кошти, та списків громадян  підприємство повідомляє протягом 20 днів наступного місяця про такі зміни відповідних розпорядників коштів.

До 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, підприємства подають до уповноваженого органу документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, та реєстр отримувачів компенсаційних виплат і допомоги певних видів де зазначаються прізвище, ім’я по батькові, категорія, номер посвідчення, ідентифікаційний номер, відомості про нараховані виплати, суму компенсацій та вид допомоги.

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за своєчасність подання розрахункових документів до уповноваженого органу та правильність призначення і нарахування компенсаційних виплат та допомоги певних видів.

Отже, підприємство, дотримуючись норм Порядку, за два місяці до початку наступного бюджетного року обов’язково подає до уповноваженого органу органу графік відпусток працівників та розрахунок витрат для додаткової відпустки на наступний бюджетний рік, а до 25 числа місяця, за який здійснюється нарахування, – документи щодо розрахункових витрат, пов’язаних з виплатою компенсації працівникам, та реєстр отримувачів.

Низка відмінностей «чорнобильської» відпустки від щорічної додаткової відпустки:

  • надається один раз протягом календарного року;
  • не переносять на наступний рік при невикористанні «чорнобильської» відпустки в поточному календарному році;
  • не продовжують на святкові і неробочі дні, що припали на період цієї відпустки;
  • вважають наданою на той календарний рік, на який припадає початок такої відпустки;
  • не ділять на частини. Так, «чорнобильську» відпустку надають працівникам виключно тривалістю 16 календарних днів;
  • не продовжують і не переносять на інший період, якщо на період «чорнобильської» відпустки припав період тимчасової непрацездатності працівника;
  • надається повної тривалості незалежно від часу роботи працівника у роботодавця;
  • не компенсують невикористані дні при звільненні або в період трудових відносин з роботодавцем;
  • надається тільки за основним місцем роботи.

Враховуючи вимоги Порядку, підприємства здійснюють нарахування працівникам, пов’язані з виплатою компенсацій та допомоги певних видів, та подають до управління праці, сім’ї та соціального захисту населення відповідні розрахункові документи.

Порядком не передбачено відшкодування витрат підприємств, пов’язаних із вже здійсненою оплатою відпусток працівникам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян.

Останні новини