Бердичів

міська рада

Оголошується конкурс на заміщення посади директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Бердичева Житомирської області

УВАГА КОНКУРС!

          Відповідно до  статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення  про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням Бердичівської міської ради від 18.09.2019 №  982, та в зв’язку з припиненням 20.08.2020 строкового трудового договору, укладеного з керівником загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Бердичева Житомирської області

оголошується конкурс

на заміщення посади директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    № 5 м. Бердичева Житомирської області

Місцезнаходження закладу: вулиця Європейська, 18/8, м. Бердичів, Житомирська область

Оплата праці  визначається відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу МОН України від 29.06.2005 № 557 «Про впорядкування  умов оплати праці  та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та умов контракту.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: Посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Пакет документів на участь у конкурсі:

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають з 22 червня по 21 липня 2020 року (включно) до конкурсної комісії за адресою:            

м. Бердичів площа Центральна, 1, другий поверх, кабінет 59 такі документи:

 заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

 автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

 копію паспорта громадянина України;

 копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

 довідку про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

 мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Копії документів мають бути завірені нотаріально або за місцем роботи.

Документи кандидати подають особисто.

Етапи конкурсу, його складові та тривалість:

подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам З 22.06.2020 до 17год. 30 хв. 21.07.2020
ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу Орієнтовно 04-05.08.2020
проведення конкурсного відбору шляхом:
 перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативноправових актів у сфері загальної середньої освіти, діючої Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти;
– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на шість років, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.  
Початок 14.08.2020 м. Бердичів , площа Центральна 1, 3 поверх, кім. 32     14.08.2020 (тривалість виконання завдань кандидатом не більше 20 хвилин)               14.08.2020 (тривалість виконання завдань кандидатом не більше 30 хвилин)   17.08.2020 (тривалість презентації не більше 15 хвилин, тривалість співбесіди не більше 20 хвилин)
оприлюднення результатів конкурсу на сайті міста Орієнтовно 18-19.08.2020
Конкурс має бути завершено до  19.08.2020

Контактні особи, які надають додаткову інформацію та приймають документи для участі у конкурсному відборі: Осадчук Тетяна Михайлівна (22048, osadchuk_berd@ukr.net), Басюк Світлана Володимирівна (22311, berd_osvita@ukr.net  ).