Бердичів

міська рада

Профілактика невиробничого травматизму

Відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого  характеру затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України  22 березня 2001 року № 270 проведено аналіз невиробничого травматизму  в місті.

      Травматизм ділять на виробничий та невиробничий. На частку першого припадає  близько 20 %, тобто кількісно  різко  переважає  невиробничий травматизм.

      Під нещасним випадком невиробничого характеру слід розуміти не пов’язані з виконанням трудових обов’язків травми, в тому числі отримані внаслідок падіння, отруєння, заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою, самогубств, опіки, обмороження та інше, що призвело до ушкодження здоров’я або смерті потерпілого.
      Факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлюється і засвідчується лікувальним закладом. Так, за даними  КНП «Бердичівська  міська  лікарня» нещасних випадків за 12 місяців  2018 року сталося  5113, за цей же проміжок часу 2019 року – 5058, що на 55 менше за аналогічний  період  минулого року.

     Значну кількість випадків невиробничого травматизму становлять потерпілі внаслідок випадкового падіння, яких за 2018 рік  було 3897, 2019 рік – 3981,  із них нещасних випадків з дітьми до 14 років відповідно: 2018 – 1640, 2019 – 1769.

    Показники  дії  неживих механічних сил  в усьому світі  зростають, на  території  нашого  міста  у 2018  зареєстровано 177 випадків, а у 2019 – 189. Це пов’язано з механізацією на виробництві та в побуті, електрифікацією та газифікацією, значним розвитком автотранспорту, інтенсивним висотним будівництвом, збільшенням споживання населенням алкоголю.

    Внаслідок  впливу  живих механічних сил  отримано у 2018 році 399 травм, а у  2019 році 285. Слід  зазначити, що  212  травм  від загальної кількості отримано дітьми  віком  до 14 років. Основна  частина  травм отримується дітьми  у  літній  період.

    Найбільшу тривогу викликає дорожньо-транспортний травматизм, який образно називають “війною на дорогах”. Жертвами цього виду травматизму у світі  щорічно стають мільйони людей, четверть мільйону помирають на місці .  В нашому місті  транспортних нещасних випадків зафіксовано:  2018 рік  – 177,   2019  – 182.

     Крім зазначених видів травматизму, розрізняють ще й  так звані навмисні, що наносяться окремими людьми з метою самогубства  чи каліцтва. Таких випадків по нашому місту зафіксовано у 2018 році – 8, у 2019 році – 10.

    Для боротьби з травматизмом насамперед треба створити для людини сприятливі соціально-економічні та екологічні умови та проводити спеціальні профілактичні заходи організаційного, технічного, санітарно-гігієнічного, медичного та освітнього характеру.

     Зважаючи на значний рівень травматизму звертаємось до мешканців міста з проханням бути більш уважними та обережними у побуті, адже дотримання елементарних правил безпечної поведінки, уважність та серйозне ставлення у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, електрообладнанням  є запорукою здоров’я та добробуту Вас та Ваших близьких.

     Пам’ятайте, краща профілактика травм – це обережність і обачність!

                                                                                                   Управління  праці, сім’ї

та соціального захисту населення