Бердичів

міська рада

Чи має право роботодавець звільнити працівника, посилаючись на карантин?

Управління праці, сім’ї та соціального захисту населення повідомляє, що зміни у трудове законодавство, яке регулює звільнення працівників, у зв`язку з введенням карантину по всій території України, не вносились.

Карантин – це заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб (ст.1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»), а не підстава для звільнення.

Підстави для звільнення залишаються незмінними, тобто такими, які передбачені у Кодексі законів про працю України.

Варто зазначити, що дію трудового договору може бути припинено за угодою сторін (ст. 36 КЗпП України), або в односторонньому порядку за власним бажанням працівника  на підставі поданої ним заяви (ст. 38 КЗпП України). За умови укладення трудового договору на визначений строк або на час виконання певної роботи,  такі трудові відносини можна розірвати на підставах, визначених у ст. 39 КЗпП України, а саме: на вимогу працівника в разі його хвороби, інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором або порушення роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору.                

Незалежно від введення карантинних обмежень трудовий договір може бути розірваний за ініціативи роботодавця. Звільняти працівників у період карантину роботодавець може без ризику бути притягнутим до відповідальності, якщо таке звільнення є законним (на підставах, зазначених у ст.40 КЗпП України). У випадках, наприклад, змін в організації праці, у тому числі ліквідації, реорганізації підприємства, скорочення чисельності або штату працівників, виявленої невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, прогулу чи систематичного невиконання обов`язків без поважних причин та інших підстав.

Крім того, є інші підстави для звільнення (ст. 41 КЗпП України). До них відносяться: грубе порушення трудових обов`язків певними категоріями працівників, вчинення аморального проступку, порушення, пов`язані з нормами Закону України “Про запобігання корупції” або припинення повноважень посадових осіб, тощо.

Закликаємо роботодавців та найманих працівників дотримуватися вимогтрудового законодавства.