Бердичів

міська рада

Звільнення під час карантину

Управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради інформує, що зміни у трудове законодавство, яке регулює звільнення працівників, у зв’язку з введенням карантину по всій території України, не вносились. 

            Згідно з Кодексом законів про працю України (далі КЗпП), трудовий договір може бути припинено з підстав:

  • якщо працівник і роботодавець не мають проти цього заперечень (за угодою сторін  ст. 36 КЗпП України);
  • в односторонньому порядку за власним бажанням працівника на підставі поданої ним заяви (ст. 38 КЗпП України);
  • якщо трудовий договір було укладено на визначений строк або на час виконання певної роботи, то такі трудові відносини можна розірвати на підставах, визначених у ст. 39 КЗпП України, а саме: на вимогу працівника в разі його хвороби, інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором або порушення власником, уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору.

            Незалежно від введення карантинних обмежень трудовий договір може бути розірваний за ініціативи роботодавця (ст. 40, 41 КЗпП України):

            –  у разі змін в організації праці, у тому числі ліквідації, реорганізації підприємства;

            –    скорочення чисельності або штату працівників;

            –  виявленої невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, прогулу чи систематичного невиконання обов`язків без поважних причин та інших підстав.

            Незалежно від введення карантину та обмежувальних заходів, примушування працівника до написання заяви про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін, є незаконним.

            При звільненні за власним бажанням слід врахувати отримання допомоги по безробіттю. На період карантину статус безробітного надається особам з першого дня їхреєстрації у центрі зайнятості і виплати по безробіттю призначаються з першого дня.

            Звільнення працівника без додержання вимог трудового законодавства може призвести до поновлення на роботі через суд, виплати заробітної плати за час «вимушеного прогулу», штрафних санкцій за порушення трудового законодавства та судових витрат. Незаконно звільнений працівник може вимагати і відшкодування моральної шкоди у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Звернутись до суду можливо впродовж місяця після звільнення з роботи.