Бердичів

міська рада

Про преміювання працівників

Премія – ефективний вид додаткової, понад основну, заробітної плати, яка виплачується, як стимулювання та заохочення за успішну трудову діяльність.
            Преміювання здійснюється у двох формах:

  • преміювання, передбачене системою оплати праці;
  • преміювання як вид заохочення (поза системою оплати праці).

            Згідно статті 15 Закону України «Про оплату праці» та статті 97 Кодексу законів про працю України, питання преміювання встановлюються у колективному договорі підприємства. При цьому мають бути дотримані норми і гарантії, передбачені чинним законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

            Роботодавець зобов’язаний вирішувати питання преміювання разом з профспілкою. Відповідно п. 3 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці, у тому числі й премій, винагород та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

            Отже, всі питання щодо преміювання працівників підприємства вирішують самостійно, шляхом розробки Положення про преміювання. Положення про преміювання є складовою частиною діючої системи оплати праці на підприємстві і, як правило, затверджується як додаток до колективного договору. При цьому, як і колективний договір, зазначене Положення має бути узгоджене з профспілковим або іншим, уповноваженим на представництво трудовим колективом, органом, а за його відсутності – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

            У Положенні про преміювання визначається коло працівників, на яких поширюється дія системи преміювання, показники, конкретні умови, розмір, терміни, а також порядок нарахування премій по кожній категорії працівників.

            Розмір премії працівників граничними розмірами законодавчо не обмежується.

            Якщо в установі немає Положення про преміювання або про можливість встановлення премій не сказано в колективному договорі, то виробничу премію виплачують за наказом керівника установи.

            Особливістю премії є те, що вона має нестійкий характер: може збільшуватись, зменшуватись, а може не нараховуватись зовсім. Нарахування премії, на відміну від доплат та надбавок, не є обов’язковим для підприємства.

Управління праці, сім’ї та соціального захисту населення

виконавчого комітету Бердичівської міської ради

Останні новини