Бердичів

міська рада

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

З початку 2018 року в Україні діє Закон “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, з початку 2019 року домашнє насильство стало злочином, за яким передбачена кримінальна відповідальність.

Закон передбачає низку послуг та сервісів, які може отримати людина, що зазнала домашнього насильства та гарантує невідворотність покарання для кривдника.

ВАЖЛИВО: Під домашнім насильством мається на увазі не лише фізичне, а й психологічне, економічне та інші види насильства. Дія Закону поширюється не лише на подружжя та дітей, також включає постраждалих осіб, які є парою, але разом не проживають.

До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать:

  1. Терміновий заборонний припис стосовно кривдника (виноситься відділом поліції)

Терміновий заборонний припис виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення.

Терміновий заборонний припис може містити такі заходи:

– зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

– заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи;

–   заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

ВАЖЛИВО: Під час вирішення питання про винесення термінового заборонного припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи.

Вимога поширюється на місце спільного проживання постраждалої особи та кривдника незалежно від того, чи належить таке помешкання одному з них на праві власності, чи дане помешкання є орендованим, або право на квартиру/будинок належить родичам, знайомим тощо.

Терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою працівником відділу поліції за результатами оцінки ризиків.

2) Обмежувальний припис стосовно кривдника (видається судом за відповідною заявою);

Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника мають:

1) постраждала особа або її представник;

2) у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини – батьки або інші законні представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування;

3) у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи – опікун, орган опіки та піклування.

ВАЖЛИВО: Заява про видачу обмежувального припису подається до суду за місцем проживання (перебування) особи, яка постраждала від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, а якщо зазначена особа перебуває у закладі, що належить до загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, – за місцезнаходженням цього закладу. Заява розглядається судом у першочерговому порядку без стягнення судових зборів.

Обмежувальний припис видається на строк від 1 до 6 місяців та може бути продовжений судом на строк не більше 6 місяців. Таке продовження застосовується один раз.

Судом визначається один чи декілька заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього наступних обов’язків:

1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

2) усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;

3) обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

5) заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

6) заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Обмежувальний припис не може містити заходів, що обмежують право проживання чи перебування кривдника у місці свого постійного проживання (перебування), якщо кривдником є особа, яка не досягла вісімнадцятирічного віку на день видачі такого припису.

Постраждала особа може вимагати від кривдника компенсації її витрат на лікування, отримання консультацій або на оренду житла, яке вона винаймає (винаймала) з метою запобігання вчиненню стосовно неї домашнього насильства, а також періодичних витрат на її утримання, утримання дітей чи інших членів сім’ї, які перебувають (перебували) на утриманні кривдника, у порядку, передбаченому законодавством.

Таким чином, запровадженні  нові заходи, які можуть бути застосовані до кривдника у разі здійснення ним домашнього насильства, або погрози його здійснення. Такі заходи мають захищати осіб, які постраждали від домашнього насилля та попереджувати таке насилля.

ВАЖЛИВО: Де і як отримати допомогу у місті Бердичів?

Якщо ви постраждали або стали свідком домашнього насильства щодо своїх близьких, рідних, знайомих:

Викликайте поліцію – 102!

Зверніться до відділу у справах сім’ї управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради, як відповідального за проведення роботи з прийому та реєстрації заяв і повідомлень

Контакти управління: м. Бердичів, вул. Семенівська, 3, каб. 4, тел. 04143 7-40-54.

Зверніться до Бердичівського міського центру соціальних служб, як надавача соціальних послуг

Контакти центру: м. Бердичів, площа Центральна, 1, каб. 65, тел. 04143 4-23-34, 068 751 72 56, електронна пошта: berd_mcsssdm@ukr.net

Якщо у Вашій сім’ї є діти, вони так само або страждають від насильства, або є його свідками. Бердичівська міська служба у справах дітей втрутиться у ситуацію та захистить права дітей.

Контакти служби: м. Бердичів, площа Центральна, 1, каб. 33, тел. 04143 4-12-61, електронна пошта: dity_berdychiv@ukr.net

Зверніться до Бердичівського місцевого центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги, з метою отримання безкоштовних послуг адвоката

Контакти центру: м. Бердичів, вул. В. Чорновола, 9, тел. 04143 4-14-40

Окрім того у місті Бердичів відповідним розпорядженням міського голови визначено координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі заступника міського голови – Петрівську Олену Володимирівну.

Усі задіяні служби із попередження та протидії насильства на території міста Бердичів координують свою роботу між собою для того, щоб надати оперативну допомогу тим, хто її потребує.

Звертайтеся за допомогою!

Ваша небайдужість може врятувати життя!