Бердичів

міська рада

Конкурс з визначення виконавців робіт із землеустрою

Конкурсна комісія щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах повідомляє про конкурс з визначення виконавців робіт із землеустрою, на виконання рішення №101 від 05.02.2021 року «Про підготовку до продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельних ділянок»:

№ п/пМісце знаходження земельної ділянкиКадастровий номерОрієнтовна площа земельної ділянки, га.Цільове призначення земельної ділянки
1м.Бердичів, вул. Одеська1810400000:01:035:0196  0,38Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

Претенденти на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою повинні подати:

–  заяву про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою;

– копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копію сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згоду на обробку персональних даних, для претендентів – фізичних осіб – підприємців;

– копію установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копію ліцензії на проведення робіт із землеустрою (для претендента – юридичної особи);

– копію кваліфікаційного сертифіката інженера – землевпорядника (для претендента – юридичної особи, або фізичної особи – підприємця);

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, , та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

– інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці.

          Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою” і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсні пропозиції претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою приймаються до 01 березня 2021 (включно) за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна, 1, в управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Бердичівської міської ради (каб. 84) у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у даному конверті.

Конкурс відбудеться 02 березня 2021 року в 11:00 в приміщені виконкому Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів, пл.Центральна, 1, кім. 29. Телефон для довідок: (04143) 2-00-46.