Бердичів

міська рада

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Бердичівська міська рада повідомляє про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення вартості земельних ділянок, що підлягають продажу, згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 05.02.2021 №99 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок», які розташовані у м. Бердичеві за такою адресою:

  • вул. Данилівська, 12а  (кадастровий номер 1810400000:01:025:0229), площею 222 кв.м., для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);
  • вул. Мостова, 20 (кадастровий номер 1810400000:01:024:0129), площею 1339 кв.м., для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування;
  • вул. Житомирська, 82 (кадастровий номер 1810400000:01:014:0123), площею 17972 кв.м., для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

До участі у конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель, що отримали право на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку.

Критерії до конкурсантів:

Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого відповідає наступним  критеріями:

– найнижча вартість робіт із оцінки земель;

– найкоротший термін виконання робіт із оцінки земель.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії такі документи:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із оцінки земель;  

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

– інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна документація подається в термін до 01 березня 2021 року (включно) за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна, 1, в управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Бердичівської міської ради (каб. 84) у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у даному конверті.

Конкурс відбудеться 02 березня 2021 року о 10:30 в приміщені виконкому Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів, пл.Центральна, 1, кім. 29. Телефон для довідок: (04143) 2-00-46.

Останні новини