Бердичів

міська рада

Стажування працівника на підприємстві

          Кодексом законів про працю України не передбачено укладення між суб’єктом господарювання та найманим працівником договору на стажування та прийняття працівника на стажування.

         На сьогодні існує тільки два види стажування: студентів та безробітних. В інших випадках «стажування» – це праця без належного оформлення трудових відносин, і, відповідно до ст. 265 КЗпП, юридичні та фізичні особи – підприємці, що використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) і виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку.

              Крім того, працівник не може бути допущений до роботи без повідомлення до територіального органу ДФС про прийняття працівника на  роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

          Виключні випадки стажування: стажування лікарів, працівників з охорони праці, нотаріусів, адвокатів для набрання певного досвіду.

          В інших випадках «стажування» – це праця без належного оформлення.

          Відповідно до ст. 29 Закону «Про зайнятість населення», громадяни, які мають офіційний статус безробітного, можуть проходити стажування — професійне навчання працівників на виробництві, чи іншому підприємстві, організації незалежно від форми власності. У всіх інших випадках — роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу з першого дня виконання ним трудових обов’язків, відповідно до вимог ст. 24 КЗпП.

          Згідно умов ст. 29 Закону «Про зайнятість населення» передбачено проведення стажування  для студентів. Також  постановою КМУ № 20 затверджено Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типову форму договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях.

          Строк стажування не може перевищувати шести місяців. А тривалість роботи під час стажування не повинна перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

          Запис про проходження стажування вноситься до трудової книжки.

          З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником може встановлюватись випробування. Відповідно до ст. 26 КЗпП, умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю.

          Нагадуємо: перевірка роботодавцем кваліфікації майбутнього працівника або навчання його навикам, необхідним для подальшої роботи, з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником (власником) може встановлюватися тільки випробуванням відповідно до умов ст. 26 КЗпП.

Управління праці, сім’ї та соціального захисту населення

Останні новини