Бердичів

міська рада

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Pls_info

ІНФОРМАЦІЯ
Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради

про повторне оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  об’єктів комунального майна

Об’єкти оцінки:

  1. Комплекс будівель, а саме: нежитлова будівля, майстерня площею 133,4 кв.м;  нежитлова будівля, склад площею 61,0 кв.м; гараж, площею 45,4 кв.м; гараж, площею 63,4 кв.м, за адресою: м. Бердичів: вул.Чехова,6а, вул.Чехова,6б, вул.Чехова,6в, вул.Чехова,6г;
  2. Нежитлові приміщення, загальною площею 82,4 кв.м, за адресою: м. Бердичів, вул.Житомирська, 5;
  3. Нежитлове приміщення, загальною площею 20,4 кв.м, за адресою: м. Бердичів, вул.Шевченка, 18/2;

Мета проведення незалежної оцінки: об’єктів №1, №2, №3, – визначення стартової ціни об’єктів приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами (додатковими умовами).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2021.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти подають конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом ФДМУ № 227 від 11.02.2020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2020 за № 225/34508 (далі – Положення), складається з: конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (не більше 5 календарних  днів). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна  (додаток 3 до Положення); підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єктам оцінки; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки об’єкта.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки: об’єктів №1 – 3542,50 грн., №2, №3 – 1829,00 грн. Подібними  до об’єктів будуть вважатися нежитлові приміщення, окремі будівлі.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів.    На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

 Конкурсна документація подається до відділу комунальної власності управління економічного розвитку Бердичівської міської ради за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу  (включно) за адресою: м.Бердичів, пл.Центральна,1, каб.75.

 Конкурс відбудеться 3 вересня 2021 року об 11.00 у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради за адресою: м.Бердичів, пл. Центральна, 1, каб.32.

Телефон для довідок: (04143) 4-15-93.