Бердичів

міська рада

Конкурс на посаду директорів комунальних закладів культури

Competition

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів» від 28.01.2016 р. № 955-VIII, виконавчий комітет Бердичівської міської ради оголошує конкурс на посаду:

–  директора Музею історії міста Бердичева. Адреса закладу: Житомирська область, місто Бердичів, площа Соборна, 25;

–  директора Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської територіальної громади. Адреса закладу: Житомирська область, місто Бердичів, вулиця Вінницька, 10;

І. Загальні вимоги до кандидатів:  повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копію документів, що посвідчує особу, копію документів про вищу освіту;

два рекомендаційних листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу виконавчого комітету Бердичівської міської ради у встановлений Законом строк. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

На засідання конкурсної комісії кандидатам необхідно підготувати публічну презентацію проекту програми розвитку відповідного закладу культури міста Бердичева на один і п’ять років.

Прийом документів з  02 листопада до 01 грудня 2021 року.

ІІ. Формування складу та організація роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора Музею історії міста Бердичева та директора Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської територіальної громади здійснюється до 01 грудня 2021 року.

До складу конкурсної комісії подають три кандидатури трудовий колектив, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та виконавчий комітет Бердичівської міської ради.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій у сфері культури відповідно до функціонального спрямування здійснюється шляхом жеребкування.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

Для участі у жеребкуванні громадські організації надаютьлист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням рекомендованої для включення до складу конкурсної комісії кандидатури. До листа додається належним чином завірена копія статуту громадської організації та анкета (форма додається),

Строк подання пропозицій від громадських організацій та трудових колективів щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

ІІІ. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 13300, м. Бердичів, пл. Центральна, 1,  каб. 25,

e-mail. : vukonkom@gmail.com. Довідки за телефоном: 0414342802, 0674100037

Документи кандидатів на посади

Останні новини