Бердичів

міська рада

Дорожні карти щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Pls_info-1-paqcluwjr0c9kilus37hajlkx5n9wowv3mftsbkm1s

ДОРОЖНЯ КАРТА

на допомогу учасникам АТО/ООС

щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням

за рахунок коштів державного бюджету

за бюджетною  програмою  КПКВ 2505150 „Заходи із психологічної реабілітації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.

1.Суб’єкти  отримання  пільги (послуги)  Особи, яким надано статус: учасника бойових дій – відповідно до пунктів                         19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон); особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону; учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону; постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно до статті 16-1 Закону; особи, на яку поширюється чинність Закону, – відповідно до абзаців четвертого – восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону.  
2.Умови отримання пільги (послуги):Перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.  
3.Перелік документів, необхідних для отримання пільги (послуги),       Заява,        медична довідка лікувальної установи за формою                 № 070/о,         копія відповідного посвідчення.         Для ветеранів війни –  копія військового квитка
(за наявності) та копія документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у разі відсутності у посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, відповідно до якої установлено статус).  
4. Спосіб надання пільги (послуги)Забезпечення путівками здійснюється згідно з договорами, укладеними між органом соціального захисту населення, учасником АТО/ООС або постраждалим учасником Революції Гідності (або законним представником) або членом сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та санаторно-курортним закладом відповідного профілю лікування в обраному ветераном війни.
5.Строк надання пільги (послуги):        Учасникам бойових дій – не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;        особам з інвалідністю внаслідок війни – позачергово щороку строком на 21 день;       особам з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – відповідно до медичних рекомендацій, з них:        I та II груп – до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;           III групи – до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 21 день;          постраждалих учасників Революції Гідності – не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;          учасникам війни – не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день;         особам, яким встановлено статус відповідно до абзаців четвертого – восьмого та чотирнадцятого пункту 1 статті 10 Закону, – не частіше ніж один раз на два роки строком на 21 день.
6.Підстава для відмови  у наданні послуги        Звернення осіб, визначених у порядках, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22.02.2006               № 187, та від 27.04.2011 № 446, зокрема ветерани війни, які не є учасниками АТО/ООС, а також військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту; ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та деяких інших осіб і членів їх сімей.
7.Результат надання пільги (послуги):      Отримання санаторно-курортне лікування в обраному ветераном війни санаторно-курортному закладі
8.Інформація про платність або безоплатність надання послуги        Безоплатно в межах граничної вартості путівки, встановленої наказом Мінветеранів на відповідний рік.
9.Можливі механізми отримання послуги          Послугу можна отримати, подавши документи до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації (виконавчого органу міської рали) .        Під час подання копій документів, надають їх оригінали для огляду.
10.Додаткова інформація          За особою, яка перебуває на обліку, але не отримала безоплатну путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.           Особи, які були письмово повідомлені про умову поновлення такої довідки, але протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії не виконали цієї умови, знімаються з обліку.
11.Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання пільги (послуги)            Закон України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»,           постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015
№ 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб санаторно-курортним лікуванням»

ДОРОЖНЯ КАРТА

на допомогу учасникам АТО/ООС

щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням

за рахунок коштів обласного бюджету

за Програмою соціальної підтримки учасників АТО/ООС,
родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні   на 2021 рік , затвердженої рішенням облради від 24.12.2020   № 31 

1.Суб’єкт отримання пільги (послуги)  Особи, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та яким установлено статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 19 – 20 частини першої статті 6 та пунктів 10-14 частини другої статті 7, статті 16¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також члени сімей, зазначених в абзаці 4-8,14 пункту 1 статті 10 цього ж Закону.
2.Особливості отримання пільги (послуги):Надається незалежно від відомчого перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням  
3.Перелік документів, необхідних для отримання пільги (послуги),       Заява встановленого зразка (додаток 1 до Порядку);          копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, назву уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документу;            копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного  номеру облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);           копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого. У разі відсутності даних посвідчень – документ, що засвідчує участь у антитерористичній операції або операції об’єднаних сил;           санаторно-курортна картка (форма № 072/о ), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2014 № 527.  
4. Порядок отримання пільги (послуги)       1. Звернутися до сімейного лікаря для отримання електронного  направлення на консультацію до лікаря за профілем захворювання.         2. Оформити медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о.          3. Пройти експрес – тест на COVID-19 у сімейного лікаря  (результат тесту  дійсний 72 години).           4.Звернутися з пакетом документів  (електронне  направлення, медична довідка, результат експрес – тесту, паспорт, ідентифікаційний код, пільгове посвідчення) до реєстратури обласної поліклініки для оформлення відповідної  медичної карточки.         5. Після оформлення медичної картки звернутися
 до каб. 221 (з 9-00 год. до 15-30 год) обласної поліклініки для отримання направлення на санаторне – курортне лікування.
5.Строк надання пільги (послуги):        Один раз на рік строком на 21 день       
6.Результат надання пільги (послуги):      Отримання санаторно-курортне лікування у затвердженому Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації переліку закладів Житомирської області, які надають послуги з санаторно-курортного лікування.
7.Інформація про платність або безоплатність надання послуги        Безоплатно в межах встановленої граничної вартості путівки 
8.Нормативно-правові акти,
що регулюють порядок надання пільги (послуги)  
          Закон України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»,           Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС,
родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік , затвердженої рішенням облради від 24.12.2020   № 31
 (в редакції від 27.05.2021 № 77).

ДОРОЖНА КАРТА

(у допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.Суб’єкт надання послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, електронна пошта, веб-сайт)Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад за місцем проживання таких громадян, до компетенції яких відноситься питання забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
2.Перелік категорій одержувачів послуг– постраждалі особи, віднесені до категорії 1; – потерпілі діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
3.Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послугиДля взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою подається заява  за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 14 липня 2015 року № 729 «Про затвердження форм документів з організації лікування осіб пільгових категорій для забезпечення їх санаторно-курортною путівкою структурними підрозділами соціального захисту населення», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 910/27355, та такі документи: Для надання послуги із забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам подаються: 1) громадянином, віднесеним до категорії 1: заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики; довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою); копію паспорта. У разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від зареєстрованого, громадянин (крім осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подає видану органом соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання довідку про те, що громадянин, віднесений до категорії 1, не перебуває на обліку для забезпечення путівкою; 2) одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює: заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики; довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о; довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності); копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою); копію посвідчення громадянина, віднесеного до категорії 1 (із вкладкою), у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює; копію свідоцтва про народження або копію паспорта дитини з інвалідністю; копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює; довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб. У разі подання заяви за місцем проживання дитини з інвалідністю (крім дітей, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції), відмінним від зареєстрованого, одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання дитини з інвалідністю про те, що вона не перебуває на обліку для забезпечення путівкою.
4.Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги  Послуга надається щорічно у межах бюджетних коштів, виділених на бюджетну програму «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам відповідно до укладених договорів з урахуванням черговості подання заяв та медичних рекомендацій.
5.Перелік підстав для відмови (призупинення) у наданні послугиПослуга не надається у разі подання встановленого переліку документів не у повному обсязі, через відсутність коштів на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян.
6.Результат, який отримає одержувач.Отримання санаторно-курортного лікування.
7.Можливі механізми отримання послуги  Послугу можна отримати за місцем проживання особи, звернувшись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах у разі утворення (крім м. Києва) рад.
8.Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її наданняПослуга надається безоплатно (якщо вартість санаторно-курортного лікування перевищує граничний розмір грошової допомоги, то постраждалою особою здійснюється доплата цієї різниці за рахунок власних коштів – розмір доплати залежить від вартості санаторно-курортної путівки).
9.Можливі способи отримання відповіді (результату) (особисто / за довіреністю,  письмово видається в управлінні / надсилається поштою)Отримувача інформують про можливість отримати послугу у письмовій формі або в телефонному режимі.  
10.Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги  1. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ; 2. Постанова Кабінету Міністрів України  від 20.09.2005             № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ; 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016          № 854 „Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2021             № 368 ,,Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2021 році”; 5. Наказ Мінсоцполітики від 22.01.2018 № 73 „Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним лвкуванням осіб пільгових категорій», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615;    6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 № 868 «Про переліку базових послуг, які входять до вартості путівки»,  який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.06.17 №743/30611, 744/30612.   7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.05.2009 № 364 „Про затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування дітей в санаторно-курортних закладах України”