Бердичів

міська рада

Проєкт бюджету бердичівської громади на 2022 рік схвалили члени виконавчого комітету

Слайд1-5

Проєкт бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2022 рік схвалили члени виконавчого комітету.

За інформацією начальниці фінансового управління Олени Геденач, проєкт бюджету  на 2022 рік сформовано, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», (ухваленого Верховною Радою у першому читанні). 

При формуванні проєкту бюджету Бердичівської МТГ на 2022 рік враховано підвищення розмірів державних соціальних стандартів.

Загальний обсяг бюджету Бердичівської МТГ на 2022 рік, включаючи міжбюджетні трансферти, прогнозується в сумі  621 367, 5 тис. грн, у тому числі:

  • загального фонду   –  594 458,4 тис. грн;
  • спеціального фонду – 26 909,1 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 3000,0 тис. грн.

Обсяг офіційних трансфертів, які враховані в дохідній частині загального фонду,  становить 184 458,4 тис. грн.,  у тому числі:

          Прогнозний обсяг доходів загального фонду бюджету на 2022 рік (без врахування трансфертів) розраховано у сумі 410 000,0 тис. грн., що на 10,5% більше від очікуваного показника надходжень 2021 року.

            Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом доходів бюджету МТГ є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага у структурі доходів загального фонду  становить 66,9%. З урахуванням діючих норм ст.64  Бюджетного Кодексу України  планується мобілізувати належні бюджету 60 відсотків податку, що в сумі дорівнює 274 430,0 тис. грн (приріст до очікуваних надходжень 2021 року складає 11,6 відсотка).

Другим за обсягом джерелом надходжень загального фонду в проєкті бюджету (25,4%) є місцеві податки і збори, очікуваний обсяг надходжень яких прогнозується у сумі 104 200,0 тис. грн.

           Прогнозний обсяг доходів спеціального фонду бюджету МТГ на 2022 рік розраховано у сумі 26 909,1 тис. грн. Найбільша частина належить власним надходженням бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету МТГ – 23 719,1 тис. грн. або 88,2%. 

        Решта надходжень спеціального фонду – це кошти бюджету розвитку, які передбачено отримати у сумі 3 000,0 тис. грн., у тому числі :

         – від продажу землі – 1 000,0 тис. грн.;

         – від продажу майна, що є у комунальній власності – 2 000,0 тис. грн.

та надходження екологічного податку – 190,0 тис. грн.

Загальний обсяг видатків бюджету на 2022 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів прогнозується в обсязі 617 567,5 тис. грн., у тому числі:

         – за загальним фондом   –   574 658,4 тис. грн.

         – за спеціальним фондом  – 42 909,1 тис. грн.

При формуванні проєкту бюджету  на 2022 рік, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, у першочерговому порядку фінансові ресурси спрямовувались на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери на 2022 рік визначено у сумі 442 076,0 тис. грн., або 76,9%  від загального обсягу видатків загального фонду бюджету.

Потреба в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ забезпечена відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів .

На розрахунки  за енергоносії та комунальні послуги   передбачено  видатки у сумі 61 422,7 тис. грн., або 10,7% від загальної суми видатків загального фонду бюджету. Це забезпечує потребу в коштах на теплопостачання майже на 83%, та у повному обсязі оплату решти енергоносіїв за діючими тарифами 2021 року з врахуванням коефіцієнтів зростання та виходячи із очікуваних обсягів споживання енергоносіїв у натуральному виразі.     

Планування інших видатків здійснено виходячи із фінансових можливостей бюджету МТГ та з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня функціонування бюджетних закладів.          Крім того, проєкт бюджету Бердичівської міської територіальної громади на 2022 рік ще може бути уточнений після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Останні новини