Бердичів

міська рада

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Pls_info

ІНФОРМАЦІЯ

управління освіти і науки Бердичівської міської ради

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна

Об’єкти оцінки:

  1. Частина нежитлового приміщення НВК №10,  площею 165,6 кв.м, за адресою: м.Бердичів, вул.Семенівська, 4;
  2. Частина нежитлового приміщення «Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр»,  площею 46 кв.м, за адресою: м.Бердичів, вул. Г.Лупова,14;

Мета проведення незалежної оцінки: визначення орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2022.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління освіти і науки Бердичівської міської ради.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти подають конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом ФДМУ № 227 від 11.02.2020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2020 за № 225/34508 (далі – Положення), складається з: конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (не більше 5 календарних днів). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення); підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єктам оцінки; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки об’єкта.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки:– 1550,00 грн. Подібними до об’єктів будуть вважатися нежитлові приміщення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів. На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається до управління освіти і науки Бердичівської міської ради (централізована бухгалтерія) за адресою: м.Бердичів, вул. Європейська,90, каб.16 до 31.01.2022 р.

Конкурс відбудеться 04 лютого 2022 року об 10.00 у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради за адресою: м.Бердичів, пл. Центральна, 1, каб.60.

Телефон для довідок: (04143) 4-09-26

Останні новини