Бердичів

міська рада

Конкурс з перевезення пасажирів на міських  маршрутах загального користування

Pls_bus

До уваги перевізників!

 Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради, як організатор, оголошує про проведення «15» листопада 2022 року конкурсу з перевезення пасажирів на міських  маршрутах загального користування.

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських  маршрутах загального користування, що відбудеться «15» листопада 2022 року.

Умови, розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого» (далі – Порядок).   

Організатором конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування,  що відбудеться  «15»листопада 2022 року (далі – Конкурс) є Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради (далі –УЕР).

На Конкурс виноситься визначений рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 30.05.2018 №152 об’єкт Конкурсу №17: автобусний маршрут загального користування № 1 «Залізничний вокзал- пл. Сєдлєцька» та № 10 «вул. Березнева – вул.Озетівська»:

Обов’язкові умови

конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в Бердичівській міській територіальній громаді

 1. Перевізник, що бере участь у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в Бердичівській міській територіальній громаді приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення перевезень, які визначені цими умовами та рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради про проведення конкурсу.
 2. Взаємовідносини між перевізником та виконавчим комітетом Бердичівської міської ради, як Організатором даних перевезень, визначаються договором про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в Бердичівській міській територіальній громаді відповідно  за визначеним об’єктом конкурсу.
 3. Строк дії договору 3 роки встановлюється для перевізників, що заявили на конкурс, автобуси які відповідають умовам конкурсу, та середньозважений строк експлуатації яких (повних років з року виготовлення) не перевищує 5 років або до моменту оновлення маршрутної мережі міста (який наступить раніше закінчення договору).
 4. Для інших перевізників, що заявили на конкурс, автобуси які  відповідають умовам конкурсу, та середньозважений строк експлуатації яких (повних років з року виготовлення) перевищує 5 років, термін дії договору становить 1 рік або до моменту оновлення маршрутної мережі міста (що наступив раніше).
 5. До укладання договору встановити на кожен автобус, поданий на участь у конкурсі (з урахуванням резервних), обладнання GPS-моніторингу, відкрити цілодобовий безперешкодний доступ Організатору до даних з приладів та забезпечити безперервну передачу даних Оператору системи GPS-моніторингу.
 6. Вимоги до рухомого складу.
  • На конкурс можуть бути заявлені автобуси, що відповідають вимогам безпеки дорожнього руху
  • Автобуси, які пропонуються перевізниками-претендентами як резервні, повинні бути не нижче за показниками пасажиромісткості, класу та комфортності основних автобусів, які пропонуються для обслуговування маршруту.
  • Кількість транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю (з низькою підлогою та пандусом, пристосованим для перевезення осіб з обмеженою здатністю до пересування) та інших маломобільних груп населення, встановлюються не менше 50% загальної кількості автобусів. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату та обладнаними зовнішніми звуковими інформаторами номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.
 7. Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.
 8. Для участі у конкурсі на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в Бердичівській міській територіальній громад, перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних одиниць.
 9. Вимоги щодо пасажиромісткості, категорії, класу та технічних показників автобусів та режиму руху на кожному маршруті визначаються рішеннями Організатора про затвердження міської автобусної мережі та про проведення відповідного конкурсу.
 10. Тарифна політика при обслуговуванні міських автобусних маршрутів повинна відповідати діючому законодавству України в частині затвердження чи узгодження тарифів на послугу з перевезення пасажирів, та рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради. Самостійне збільшення або зменшення затвердженого тарифу не допускається.
 11. Соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування пасажирів установлені згідно з Законом України «Про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії» та чинного транспортного законодавства.
 12. Регулярність виконання рейсів встановлюється не менше 98% за місяць.
 13. Функціонування маршруту проводиться відповідно до затверджених Організатором паспортів та розкладів руху.

Перевізник – переможець конкурсу зобов’язаний:

 1. При умові прийняття рішення Організатора, щодо впровадження диференційованих тарифів на автобусних маршрутах, встановити на всі транспортні засоби (з урахуванням резервних) обладнання автоматизованої системи обліку оплати за проїзд (АСООП).
 2. У трьохмісячний термін з дати укладання договору обладнати всі автобуси (з урахуванням резервних) автоматизованими засобами звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту.
 3. У місячний термін з дати укладання договору встановити на кожен автобус (з урахуванням резервних) відеореєстратори зовнішнього та внутрішнього запису з обов’язковим збереженням даних не менше 3 (трьох) діб та розмістити в салонах транспортних засобів інформацію про те, що ведеться відеоспостереження.
 4. Забезпечити водіїв автобусів уніфікованою (однотипною) формою одягу.
 5. Забезпечити функціонування систем опалення та кондиціонування (клімат-контролю) у водія та в салоні автобуса в залежності від погодних умов.
 6. Обладнати за власні кошти всі автобуси інформаційними плакатами визначеного Замовником зразка згідно з Додатком 3 до Договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.

Ці умови є обов’язковими до виконання перевізниками – претендентами, які прийматимуть участь у Конкурсі.

Перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування  здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

До уваги автомобільних перевізників!

Звернення з питань щодо умов до об`єкту Конкурсу, графіків руху автобусів на маршруті, пасажиромісткості транспортних засобів тощо приймаються працівниками УЕР за телефоном: (04143) 4-28-07 ( робочі дні з 08 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв. (перерва з 13.00 год. до 14.00 год.)

Зразки документів для участі у Конкурсі розміщуються на офіційному сайті Бердичівської міської ради berdychiv-rada.gov.ua. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 Порядку та наступні документи:

 • нотариально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
 • перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN – коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
 • копії свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
 • перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
 • копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за останні повні два квартали

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються перевізником-претендентом або уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи подаються у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою №1, який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.

Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту.

На конвертах(пакетах) з позначками «№ 1» та «№ 2» зазначається дата конкурсу, об’єкт конкурсу та назва перевізника-претендента, який подає документи для участі у конкурсі.

Зразки документів для участі в Конкурсі можна отримати за адресою: м. Бердичів, площа Центральна, 1, Центр надання адмістративних послуг ( робочі дні з 08 год. 30 хв. до 17 год. 00 хв. (перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).

Дата проведення засідання конкурсного комітету – «15» листопада 2022 року. Початок роботи о 09 год. 00 хв.

Реєстрація перевізників-претендентів, які приймають участь у Конкурсі, учасників проводиться з 08 год. 30 хв. «15»листопада2022 року за адресою м. Бердичів, площа Центральна,1 , каб. 32.

ВАЖЛИВО: Плата за участь у Конкурсі перевізниками-претендентами не вноситься.

Документи для участі в Конкурсі «15» листопада 2022 року  приймаються в УЕР за адресою:м. Бердичів, пл.. Центральна, 1, каб. 74 (робочі дні  з 08 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв. (перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) з «22» вересня 2022 року по «28» жовтня 2022 року включно.

Перелік та вимоги до документів, що подаються для участі у Конкурсі повинні відповідати вимогам Закону та Порядку.

Представлення інтересів перевізника-претендента на Конкурсі (окрім керівника) здійснюється за наявною завіреною належним чином довіреністю, наданої перевізником-претендентом.

Рішення про результати Конкурсу приймається конкурсним комітетом відповідно до вимог Закону та Порядку з урахуванням цих Умов.

*З режимом руху на даному об’єкті конкурсу можна ознайомитися в Центрі надання адміністративних послуг за адресою м. Бердичів, площа Центральна,1.