Бердичів

міська рада

Інформація від КП “Бердичівтеплоенерго” щодо плати за абонентське обслуговування

Pls_info-1-paqcluwjr0c9kilus37hajlkx5n9wowv3mftsbkm1s

З 01 травня 2019 року введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон про ЖКП), який регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Відповідно до статті 12 Закону про ЖКП надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Відповідно до статті 13 Закону про ЖКП між КП «Бердичівтеплоенерго» та споживачами послуг було укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Відповідно до статті 14 Закону про ЖКП Плата виконавцю комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії) за індивідуальним договором складається з:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства.
  • плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.

Згідно з визначенням, наведеним у статті 1 Закону про ЖКП, плата за абонентське обслуговування – це платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуг.

Таким чином, до складу плати за абонентське обслуговування включаються витрати КП «Бердичівтеплоенерго», що передбаченні у статті 1 Закону про ЖКП.

Плата за абонентське обслуговування розраховується виконавцем комунальної послуги, виходячи з його витрат.

➡️Розмір плати за абонентське обслуговування не підлягає затвердженню органом місцевого самоврядування та/або органом ліцензування.

При цьому згідно із статтею 4 Закону про ЖКП Кабінету Міністрів України надано повноваження встановлювати граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаватимуться споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами.

➡️ Граничний розмір плати за абонентське обслуговування, передбачений Законом – це максимально допустимий розмір плати за абонентське обслуговування, що може нараховуватися виконавцем споживачеві відповідної комунальної послуги, яка надається у багатоквартирному будинку за індивідуальним договором.

Відповідно до ПКМУ від 21.08.2019р. №808 граничний розмір плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг (далі – граничний розмір плати за абонентське обслуговування), який визначається за такою формулою:

РПгрн = Пмін × СДсер × Кд × Кжкп × К,

де РПгрн – граничний розмір плати за абонентське обслуговування, гривень на місяць на одного абонента;

Пмін – законодавчо встановлений на відповідну дату розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, гривень;

СДсер – середній кількісний склад домогосподарства, що становить 2,58 особи;

Кд – коефіцієнт дохідності домогосподарства для розрахунку плати за абонентське обслуговування, що становить два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць;

Кжкп – коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, що становить 0,15;

К – коефіцієнт відшкодування домогосподарством витрат, здійснених виконавцем комунальних послуг під час їх надання за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг та віднесених до плати за абонентське обслуговування, що становить:

– 0,019 – для виконавців послуг з постачання теплової енергії та/або гарячої води, з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;

– 0,009 – для виконавців послуг з поводження з побутовими відходами.

✔️Відповідно до вищезазначеного граничний розмір абонентської плати станом на 01.01.2022р. становив 35,19 грн. з одного абонента в місяць (2393,00*2,58*2*0,15*0,019), а станом на 01.10.2022р. – 36,88 грн. (2508,00*2,58*2*0,15*0,019)

➡️Відповідно до розміру витрат на здійснення абонентського обслуговування, наявності чи відсутності теплового лічильника в будинку, типу наявного теплового лічильника та кількості абонентів – споживачів послуг з постачання теплової енергії КП «Бердичівтеплоенерго» встановлює розмір абонентської плати для кожного будинку з дотриманням граничних розмірів встановлених Кабінетом Міністрів України.

➡️Щодо зміни розміру абонентської плати в період воєнного стану. Статтею 1 Закону України “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування” від 29.07.2022р. №2479-IX визначено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Разом за забороною на підвищення тарифів теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії статтею 2 визначається зобов’язання компенсувати з державного бюджету заборгованість з різниці в тарифах на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, що виникає внаслідок такої заборони.

❗️Плата за абонентське обслуговування не входить до сфери дії вищезазначеного Закону. ❗️

Крім того, ПКМУ від 01.06.2011 р. №584 «Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» заборонено здійснення перехресного субсидіювання між видами діяльності. Тобто прямо заборонено витрати на здійснення діяльності з абонентського обслуговування покривати доходами від здійснення діяльності по наданню послуг з постачання теплової енергії.

Відтак, без встановлення відповідного понесеним витратам розміру абонентської плати, значна частина витрат стане прямим збитком підприємства, оскільки не може бути відшкодована з державного чи міського бюджету. Це, в свою чергу, погіршить і так важке фінансове становище підприємства та поставить під загрозу стале проходження цього опалювального сезону та підготовку до наступних.

‼️Окремо звертаємо увагу, що відповідно до Закону про ЖКП та ПКМУ від 06.08.2014 № 409 споживачам комунальних послуг та власникам (співвласникам) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, у відповідній будівлі, які сплачують плату за абонентське обслуговування, надаються пільги та субсидії на оплату цього платежу.‼️

КП “Бердичівтеплоенерго”

Останні новини