Бердичів

міська рада

Ви запитуєте – Держпраці відповідає

Запитання_відповідь

Чи може застосовуватися спрощений режим регулювання для працівників бюджетних установ?

Відповідно до статті 49-5 Кодексу законів про працю України положення глави ІІІ-Б Кодексу законів про працю України «Спрощений режим регулювання трудових відносин» не поширюються на трудові відносини, що виникають між працівниками та роботодавцями, які є юридичними особами публічного права.

Чи поширюються мінімальні державні гарантії в оплаті праці на працівників при спрощеному режимі регулювання?

В умовах спрощеного режиму розмір заробітної плати визначається трудовим договором з урахуванням встановленого законом мінімального рівня оплати праці (стаття 115 Кодексу законів про працю України).

Чи зобов’язаний роботодавець на вимогу працівника скоротити термін попередження про вивільнення?

За допомогою сервісу онлайн консультацій до Держпраці часто звертаються працівники із запитаннями щодо процедури звільнення за скороченням або у зв’язку із ліквідацією роботодавця. При цьому їх турбує питання щодо можливості скорочення строку повідомлення про звільнення якщо, наприклад, працівник вже знайшов іншу роботу або просто не хоче далі працювати.

Таке скорочення терміну попередження дійсно можливе. Для цього працівник має:

  • написати відповідну заяву про скорочення строку попередження про звільнення,
  • зазначити в заяві бажану для звільнення дату.

Але варто пам’ятати, що скорочення терміну попередження є правом, а не обов’язком роботодавця. Якщо роботодавець з виробничих причин не має можливості визначити іншу дату звільнення працівника, він має право відмовити працівнику в такому проханні.

Випадки, коли працівник має право самостійно приймати рішення про звільнення чітко визначені законодавством. Якщо працівник не бажає працювати після попередження про звільнення, а роботодавець відмовляє у скороченні терміну попередження, працівник може припинити трудові відносини за власним бажанням або ініціювати своє звільнення за угодою сторін. Вихідна допомога у такому випадку не виплачується.

Так само і за роботодавцем зберігається право на звільнення працівника у зв’язку із порушенням ним трудової дисципліни або з інших підстав, передбачених законодавством, упродовж строку попередження.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці