Бердичів

міська рада

Наголошуємо на  необхідності  укладення колективних договорів!

Pls_info

Змістовний, своєчасно доповнений актуальними положеннями колективний договір – ознака відповідального роботодавця, який не лише суворо дотримується норм трудового законодавства, а й в межах своїх фінансових можливостей дбає про здоров’я і добробут працівників, надає їм соціальну підтримку.

Саме зараз, в умовах воєнного стану колективний договір може стати своєрідною гарантією для обох сторін трудових відносин. За умови виконання встановлених у колективному договору зобов’язань значно знижується ризик виникнення трудових конфліктів та соціальної напруги в колективі, що є запорукою високої виробничої дисципліни і, врешті- решт, стабільної роботи господарюючого суб’єкта.

Завдяки властивій колдоговірному регулюванню гнучкості ухвалення рішень і здатності заповнювати прогалини у законодавстві, стає можливим врегулювання питань організації роботи суб’єкта господарської діяльності та здійснення оплати праці   працівників, створення  безпечних умов праці та забезпечення працівників додатковими соціальними гарантіями, особливо в умовах воєнного стану.

Слід зазначити, що відповідно до ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективні договори підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку.

Звертаємо увагу, що протягом воєнного часу роботодавець може ініціювати призупинення окремих положень колдоговору. Працівників необхідно повідомити про зміни до того, як вони  почнуть  виконувати  роботу  в нових умовах. Через військовий стан, нестабільну роботу  підприємств  окремі положення  колективних договорів  потребують  внесення  змін  і приведення  їх до вимог законодавства.

Положення  колективного договору  поширюються  на всіх працівників підприємства незалежно від того, чи є вони  членами профспілки, і є обов’язковими  як для роботодавця так і для працівників.

Бердичівською міською радою функції реєстрації колективних договорів, а також надання консультацій по їх укладанню покладені на відділ з питань праці та соціально – трудових відносин  Бердичівської міської ради, який знаходиться за адресою: м.Бердичів, пл.Центральна.1,  e-mail:  praza@berdусhiv-rada.qov.ua, т.4-25-56.