Бердичів

міська рада

Затверджено Обласний план заходів із реалізації створення безбар’єрного простору

343676681_230441233002329_7547635734247657289_n

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підписав розпорядження №155 від 27.04.2023 “Про затвердження Обласного плану заходів на 2023 та 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року”.

Згідно Обласного плану затверджено основні цілі та включені до них стратегічні цілі, зокрема:

I. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров ’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак:

Стратегічна ціль 1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту;

Стратегічна ціль 2. Фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навиками та застосовують норми й стандарти фізичної доступності.

II. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації:

Стратегічна ціль 1. Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного;

Стратегічна ціль 2. Кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом;

Стратегічна ціль 3. Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною

III. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації:

Стратегічна ціль 1. Швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх;

Стратегічна ціль 2. Доступність усіх громадян до здобуття цифрової освіти.

IV. Суспільна та громадянська безбар ’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об ’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності:

Стратегічна ціль 1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі;

Стратегічна ціль 2. Держава сприяє у підвищенні рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчаток, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни.

V. Освітня безбар ‘єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей:

Стратегічна ціль 1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою упродовж життя;

Стратегічна ціль 2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті.

VI. Економічна безбар’єрність: Усі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю:

Стратегічна ціль 1. Наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці;

Стратегічна ціль 2. Усі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я можуть вільно і легко працевлаштуватися та реалізовувати трудові відносини;

Стратегічна ціль 3. Умови праці та робочі місця є зручними та доступними для різних категорій громадян.