Бердичів

міська рада

Конкурс з відбору суб’єктівоціночної діяльності

Pls_info-1-paqcluwjr0c9kilus37hajlkx5n9wowv3mftsbkm1s

Бердичівська міська рада повідомляє про конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення вартості земельної ділянки,
що підлягає продажу, згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 25.04.2023
№824 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю
покупців цих ділянок», яка розташована у м. Бердичеві за такою адресою:
— вул. Бистрицька, 89а (кадастровий номер 1810400000:01:028:0308),
площею 2663 кв.м., для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій;
До участі у конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, що отримали право на виконання землеоціночних робіт у
встановленому законом порядку.
Критерії до конкурсантів:
Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення
учасника, пропозиція якого відповідає наступним критеріями:

 • найнижча вартість робіт із оцінки земель;
 • найкоротший термін виконання робіт із оцінки земель.
  Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
  поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців робіт з
  оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
  Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії,
  завірені належним чином, такі документи:
 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із оцінки земель;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
  фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через
  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
  облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
  державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента –
  фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних;
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому
  ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копія(ї) ліцензії(й);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до
  проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної
  ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);
 • інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок,
  що складені за попередні 24 місяці.
  Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
  містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану
  вартість, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
  Конкурсна документація подається в термін до 16 травня 2023 року (включно)
  за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна, 1, в управління містобудування,
  архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Бердичівської міської ради
  (каб. 84) у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що
  містяться у даному конверті.
  Конкурс відбудеться 18 травня 2023 року о 10:30 в приміщені виконкому
  Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів, пл.Центральна, 1, кім. 29.
  Телефон для довідок: (04143) 4-28-22.

Останні новини