Бердичів

міська рада

Основні напрямки сприяння забезпеченню житлом мешканців Житомирщини – Житомирське регіональне відділення Держмолодьжитла

Держмолодьжитло_2

Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву був створений в 1992 році.

В 1993 році за ініціативи Фонду був прийнятий Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», який визначив принципово новий на той час механізм забезпечення молоді житлом — державне довгострокове пільгове кредитування.

В 1996 році розпочинається формування мережі регіональних управлінь.

В 1997 році Фонд надав перші пільгові кредити молоді за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

За цей час в цілому по Україні кількість сімей, що отримали допомогу для придбання житла становить понад 42 тис., з яких 1776 сімей внутрішньо переміщених осіб та 1311 сімей учасників бойових дій.

Загальний кредитний портфель Фонду на 01.01.23 складає 2,63 млрд. грн.

В 1999 Фонд розпочав свою діяльність на теренах Житомирщини, були надані перші пільгові кредити молодим сім’ям.

Навіть в нелегких умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації та воєнного стану Житомирське регіональне відділення Держмолодьжитла продовжує свою роботу.

Основними напрямками сприяння забезпеченню житлом мешканців нашої області є наступні:

 1. Кредити для молоді

(за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла) Право на отримання кредиту мають:

 • сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно, та їх неповнолітні діти;
 • сім’я в якій чоловік або дружина є вченим віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук за умови, що вік іншого з подружжя не перевищує 35 років включно, та їх неповнолітні діти;
 • неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);
 • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно, або вчені віком до 40 років включно, що мають науковий ступінь доктора наук та їх неповнолітні діти.

Термін повернення кредиту – до 20 років.

Відсоткова ставка за користування кредитом – 7 % річних. Власний внесок – не менше 6 відсотків від вартості житла.

Обов’язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність кандидата. Детальні умови надання кредиту для молоді визначені Порядком надання довгострокових    пільгових    кредитів    для    будівництва                 (реконструкції)      та придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам за рахунок власних   коштів                    (коштів статутного  капіталу)   Державної                 спеціалізованої фінансової   установи  «Державний      фонд   сприяння   молодіжному житловому будівництву», який   затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від11        травня  2011р.  №488   «Питання         використання  коштів, передбачених   удержавному                 бюджеті           для       збільшення      статутного       капіталу            Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та Положенням про порядок надання довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла за рахунок власних коштів (коштів статутного капіталу) Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

2. Кредити для ВПО та АТО (ООС)

(за рахунок коштів державного бюджету)

Право на отримання кредиту мають:

 • особи, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;
 • кандидати, на яких поширюється дія пунктів 19 – 21 частини першої статті 6 або пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

  Термін повернення кредиту – до 20 років.

  Відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних.

  Власний внесок позичальника – не менше 6 відсотків вартості житла.

  Детальні умови надання кредиту визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 980.

  3. Кредити для ВПО (KfW)

  (за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови KfW за сприяння Уряду Німеччини)

  Право   на   отримання   кредиту   мають особи,   на   яких   поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

  Необхідно підтвердження кандидатом/переможцем своєї платоспроможності.

  Термін надання кредиту – до 30 років.

  Відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних.

  Власний внесок позичальника – не менше 6 відсотків вартості житла.

  Детальні умови надання кредиту визначені Порядком пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 р. №451.

  4. Пільговий довготерміновий кредит для молоді

  (за рахунок коштів обласного бюджету)

  Право на отримання кредиту мають сім’ї та   одинокі   молоді громадяни,   які   згідно   із   законодавством    визнані    такими,    що потребують поліпшення житлових умов, проживають на території Житомирської області, а саме:

  • сім’я в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
  • неповна сім’я,   в   якій   мати   (батько)   віком   до   35   років   включно має неповнолітніх дітей (дитину);
  • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно. Процентна ставка за кредитом наступна:
  • позичальник, який не має дітей – 3 % річних;
  • позичальник,       який      має      одну      дитину, звільняється      від сплати відсотків за користування кредитом (0%);
  • позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
  • позичальникові,    який    має    трьох    і    більше    дітей – погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.

  Строк надання кредиту – до 30 років.

  Власний внесок – не менш як 6 відсотків вартості житла.

  Детальні умови надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначені Порядком до обласної Програми «Розвиток молодіжної політики Житомирщини» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2020 № 25, а також у відповідності до вимог Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 (зі змінами).

  5. Пільговий довготерміновий кредит для молоді

  (за рахунок коштів міського бюджету м. Житомир)

  Право на отримання кредиту мають сім’ї та   одинокі   молоді громадяни,   які   згідно   із   законодавством    визнані    такими,    що потребують поліпшення житлових умов, проживають на території міської громади м. Житомира, а саме:

  • сім’я в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
  • неповна сім’я,   в   якій   мати   (батько)   віком   до   35   років   включно має неповнолітніх дітей (дитину);
  • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно. Процентна ставка за кредитом наступна:
  • позичальник, який не має дітей – 3 % річних;
  • позичальник,       який      має      одну      дитину, звільняється      від сплати відсотків за користування кредитом (0%);
  • позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
  • позичальникові,    який    має    трьох    і    більше    дітей – погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.

  Строк надання кредиту – до 30 років.

  Власний внесок – не менш як 6 відсотків вартості житла.

  Детальні умови надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначені Порядком до Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки затвердженої рішенням 24 сесії 8 скликання житомирської міської ради №614 від 15.12.22, а також у відповідності до вимог Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 (зі змінами).

  6. Відшкодування відсотків за кредитами банків, отриманих для придбання житла

  (за рахунок коштів міського бюджету м. Житомир)

  Дія цієї програми поширюється на громадян України за дотриманням таких умов:

  • зареєстровані на території Житомирської міської територіальної громади та працюють на підприємствах, установах, організаціях або є суб’єктами господарювання, діяльність яких зареєстрована в установленому законодавством порядку на території Житомирської міської територіальної громади;
  • перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, чи члени їх сімей, або у яких та членів їх сімей відсутня на праві власності житлова площа, або мають у своїй власності та власності членів сімей житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу.

  Першочергове право на отримання часткової компенсації мають працівники юридичних осіб публічного права комунальної форми власності Житомирської міської територіальної громади (а саме закладів культури, охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства тощо). Сума часткової компенсації відсотків визначається в розмірі облікової ставки Національного банку України, яка діє на день укладення договору про надання часткової компенсації відсотків, та додатково один відсоток на кожну дитину, але не більше відсоткової ставки за кредитним договором та не більше 25 прожиткових мінімумів, встановлених в розрахунку на одну працездатну особу на 1 січня кожного року в межах коштів, передбачених на цю мету в бюджеті Житомирської міської територіальної громади на відповідний рік.

  Часткова компенсація відсотків може надаватися позичальникам лише за одним кредитним договором, строком до 5 років, але не більше строку дії кредитного договору.

  Детальні умови надання відшкодування відсотків за кредитами, отриманими в банках на придбання житла визначені Порядком до Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки затвердженої рішенням 24 сесії 8 скликання житомирської міської ради №614 від 15.12.22 року.

  7. Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом в  м. Коростень на 2021 – 2024 роки

  (за рахунок коштів міського бюджету м. Коростень)

  Умови надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначені Програмою забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян в м. Коростень на 2021 – 2024 роки, затвердженої рішенням 42 сесії VII скликання Коростенської міської ради №1979 від 08.10.20, а також у відповідності до вимог Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 (зі змінами).

  За інформацією Житомирського регіонального відділення Держмолодьжитла