Бердичів

міська рада

Стан захисних споруд Бердичівської міської територіальної громади та правила користування ними

Укриття-1

Захисні споруди призначені для укриття населення від засобів масового ураження в особливий період та при надзвичайних ситуаціях у мирний час та є основним видом колективного захисту громадян.

Утримання фонду захисних споруд у готовності до використання за призначенням та його експлуатація здійснюється балансоутримувачами відповідно до вимог і рекомендацій, визначених технічною документацією, а також відповідними нормами і правилами.

Контроль за готовністю захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням забезпечує ДСНС України разом з відповідними органами і підрозділами цивільного захисту та місцевими держадміністраціями.

Суб’єкт господарювання під час використання захисної споруди для власних потреб забезпечує:

• збереження захисних властивостей споруди як в цілому, так і окремих її елементів;

• герметизацію (для сховищ) та гідроізоляцію всієї захисної споруди;

• збереження робочого стану інженерно-технічного та спеціального обладнання, засобів зв’язку та оповіщення;

• належне утримання та експлуатацію захисної споруди відповідно до вимог, встановлених законодавством;

• доступність захисної споруди для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Для захисту населення використовуються:

• сховища;

• протирадіаційні укриття;

• найпростіші укриття (в т. ч. підвали, підвальні приміщення багатоповерхових житлових будинків).

Для захисту населення на території Бердичівської міської територіальної громади існує:

• 3 сховища місткістю 2 090 осіб;

• 44 протирадіаційних укриття (ПРУ) місткістю 12 600 осіб, що дозволяє укрити 19,32% населення (додатково Бердичівській міській територіальній громаді передано два ПРУ, розташовані на території с. Скраглівка);

• 195 найпростіших укриттів (підвалів та погребів) місткістю 61 616 осіб, що дозволяє укрити 81,3% населення.

Всього у захисних спорудах цивільного захисту можна розмістити 76 306 осіб населення громади. Потреба в ПРУ складає до 18 одиниць (4 571 особа).

Утримання та експлуатація сховищ та протирадіаційних укриттів (ПРУ)

Під час утримання та експлуатації сховища забезпечується його герметичність та дотримання в ньому температурно-вологісного режиму, який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату.

Забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення, яке підлягає укриттю в сховищах, досягається підтриманням у них допустимих рівнів газового складу повітря, іонізуючого випромінювання в районі розміщення та в приміщеннях захисних споруд і захисту від небезпечних хімічних речовин та біологічних засобів ураження.

Обладнання, захисно-герметичні пристрої сховищ, а також захисні споруди в цілому підлягають періодичній перевірці на герметичність, справність та працездатність не рідше одного разу на рік, а також негайно після початку використання за призначенням.

Утримання та експлуатація ПРУ здійснюється з урахуванням загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд (сховищ). Обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення протягом не менше 48 годин.

Оцінка стану готовності захисних споруд здійснюється щороку з метою виявлення недоліків у стані утримання та експлуатації захисних споруд і передбачає здійснення заходів щодо приведення захисної споруди в готовність до використання за призначенням.

Готовність фонду захисних споруд передбачає:

• належний технічний стан несучих огороджувальних конструкцій, гідроізоляції і захисних пристроїв захисної споруди (споруди подвійного призначення, найпростішого укриття);

• надійну герметичність захисної споруди (для сховищ);

• справність і постійну готовність до роботи спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення захисної споруди, наявність нормативних аварійних запасів води, паливно-мастильних матеріалів, а також майна, необхідного для життєзабезпечення населення, що підлягає укриттю;

• підготовленість особового складу формування з обслуговування захисних споруд;

• належний протипожежний та санітарний стан приміщень споруд фонду захисних споруд.

Порядок заповнення захисних споруд і перебування у них

Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами оповіщення цивільного захисту. У нічний час входи до ЗС ЦЗ повинні бути освітлені або дубльовані світловими покажчиками.

Для швидкого заповнення захисної споруди особи, що укриваються, повинні заздалегідь вивчити маршрути руху та приходити зі своїми засобами індивідуального захисту органів дихання, документами, із дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій  упаковці і найнеобхіднішими речами. Забороняється приносити у захисну споруду речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин.

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. Людей у відсіках розміщує відповідальна особа. Для тих, хто прибув із дітьми, передбачено окремий відсік чи спеціально відведене місце. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям розміщують біля огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальним принципами (цех, бригада, будинок), місця розміщення таких груп позначають табличками відповідного змісту.

Особи, що укриваються, під час перебування у захисній споруді повинні  виконувати  усі  вказівки  відповідальної особи  і  особового складу формування. Під час перебування людей у  захисній  споруди контролюються основні параметри  повітряного середовища.

Система опалення сховища працює від опалювальної мережі будинку, під яким воно знаходиться. Медичне обслуговування здійснюють санітарні пости і медпункти об’єктів  господарювання.

У захисній споруді забороняється: палити, шуміти, запалювати без дозволу гасові лампи, свічки, ходити приміщеннями без особливої необхідності.

Слід дотримуватися дисципліни, якомога менше рухатися, організувати позмінний відпочинок людей на місцях, обладнаних для лежання. Для повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону, губчатої гуми або іншого синтетичного матеріалу.

Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза захисною спорудою і про сигнали та команди здійснюється відповідальною особою або командиром групи (ланки) з обслуговування захисної споруди. Вихід із захисної споруди здійснюється за командою “Відбій” (після уточнення обстановки у районі захисної споруди, а також у випадках вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром групи або відповідальною особою з обслуговування захисної споруди.

Вимушена евакуція із захисної споруди проводиться:

• при пошкодженнях захисної споруди що виключають подальше перебування у ній осіб, що укриваються;

• при затопленні захисної споруди;

• при пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних концентрацій шкідливих газів;

• при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища.

Для евакуації осіб, що укриваються, при заваленні основних та аварійних виходів, спочатку треба з’ясувати можливість евакуації через вхід. Захисні споруди відчиняють ззовні у випадку утворення суцільних завалів і неможливості самостійної евакуації осіб, що укриваються. Для цього залучають спеціалізовані рятувальні формування.

Із переліком захисних споруд цивільного захисту населення можна ознайомитися, пройшовши за посиланням:

https://berdychiv-rada.gov.ua/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7/

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Бердичівської міської ради