Бердичів

міська рада

Створення комісії щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій

Pls_info-1-paqcluwjr0c9kilus37hajlkx5n9wowv3mftsbkm1s

Оголошення про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

         Згідно рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 29.06.2023 № 204 «Про утворення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», на виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» зі змінами» від 21 квітня 2023 року № 381 утворена відповідна комісія.

         На виконання даного рішення, а також постанови Кабінету Міністрів України № 381 від 21.04.2023 р. із змінами, виконавчий комітет Бердичівської міської ради приймає до складу вищезазначеної комісії кандидатури представників громадськості. Прийняття кандидатур до складу комісії здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення даного оголошення на веб-cайті Бердичівської міської ради: https://berdychiv-rada.gov.ua/.

         Вимоги до кандидатів від громадськості:

         Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними. До складу комісії можуть залучатися (за згодою) представники підприємств, установ, експерти, оцінювачі, суб’єкти оцінюючої діяльності та технічного обстеження, представники громадськості (не менше 3 осіб (за згодою)).

         Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до виконавчого комітету Бердичівської міської ради у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

– найменування;

– напрями діяльності;

– код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

– місцезнаходження;

– контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

– фактична адреса реєстрації/проживання;

– контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

         Документи подаються за адресою: м. Бердичів, площа Центральна, 1, ЦНАП, робоче місце № 14. Телефон для довідок: (04143) 4-22-55.