Бердичів

міська рада

Оголошується набір кандидатів у присяжні для Бердичівського міськрайонного суду

1c380f866ade748f5b582b31d48f896450d91d8e

На виконання подання Територіального управління Державної судової адміністрації України  в Житомирській області Бердичівська міська рада оголошує набір кандидатів у присяжні для Бердичівського міськрайонного суду.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Вимоги до присяжного:

1. Присяжним може бути громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом.

2. Не включаються до списків присяжних громадяни:

1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) які мають незняту чи непогашену судимість;

4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) громадяни, які досягли шістдесяти п’яти років;

7) особи, які не володіють державною мовою.

Заява про включення до списку присяжних Бердичівського міськрайонного суду, адресована Бердичівській міській раді, повинна містити інформацію щодо:

 • прізвища, ім’я та по батькові кандидата у присяжні;
 • постійного місця проживання;
 • згоди особи бути присяжним із зазначенням назви суду;
 • відсутності обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя;
 • інформація про місце роботи;
 • згоду кандидата у присяжні на використання його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • подання декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за минулий рік).

До заяви додаються:

 • ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • документ, що підтверджує відсутність судимостей;
 • документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного.

Термін подачі заяв кандидатів у присяжні для Бердичівського міськрайонного суду до 06.12.2023 року включно.