Бердичів

міська рада

Оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку

Placeholders_dev.jpg

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТУ  ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Мета Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі ‒ Стратегія) полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального викори­стання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдо­сконалення територіальної організації суспільства.

Стратегія затверджуються рішенням Бердичівської міської ради.

Громадське обговорення проектів Стратегії та зві­ту про стратегічну екологічну оцінку (далі ‒ Звіт про CEO) проводиться у формі надання письмових зауважень і пропо­зицій (у тому числі в електронному вигляді) з 22 листопада 2023 року до 22 грудня 2023 року.

З проєктами Стратегії та звітом про CEO можна ознайомитися в Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради за адресою: (пл. Центральна, 1, місто Бердичів, Житомирська обл., індекс 13300, або за посиланням: https://berdychiv-rada.gov.ua  

Зауваження і пропозиції до проєктів Стратегії та звіту про CEO надавати до 22 грудня 2023 року ради на адресу: пл. Центральна, 1, місто Бердичів, Житомирська обл., індекс 13300, електронна пошта: ekonomika@berdychiv-rada.gov.ua. Транскордонні консультації в рамках зазначеної процеду­ри стратегічної екологічної оцінки не проводяться.