Бердичів

міська рада

Повідомлення про оприлюднення проєкту

Pls_info-1-paqcluwjr0c9kilus37hajlkx5n9wowv3mftsbkm1s

Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів на 2024 – 2027 роки з реалізації  Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року

  1. Повна назва документа, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Стратегія розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – Стратегія) та План заходів на 2024 – 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року (далі – План) є документом державного планування місцевого рівня та розроблена на основі аналізу соціально-економічного розвитку громади за попередні роки, в якому описані наявні тенденції, ключові проблеми, сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, на основі яких сформовано візію/бачення та можливі сценарії розвитку Бердичівської міської територіальної громади. Стратегія визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку до 2027 року, а також заходи, спрямовані на підвищення рівня життя населення, подальшого розвитку медицини, освіти, культури, соціального забезпечення, підприємництва, підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування.

Стратегічні цілі на період до 2027 року:

  1. Економічний розвиток громади (Бердичів для інвестицій);
  2. Розвиток людського потенціалу (Бердичів для людей);
  3. Територія комфортного і безпечного життя (Бердичів для кожного);
  4. Формування активної відповідальної громади (Бердичів для ідей).

Реалізація стратегічних цілей передбачається через 10 оперативних цілей та завдань. Перелік заходів, їх реалізація по роках та відповідальні виконавці відображені в Плані. В Стратегії та Плані визначаються основні умови для реалізації оперативних цілей (заходів), в тому числі щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Бердичівська міська рада Житомирської області. Юридична адреса: 13300, Житомирська область, Бердичівський район, м. Бердичів, пл. Центральна, 1; e-mail: rada@berdychiv-rada.gov.ua, тел.: (0 4143) 4-28-00.

  1. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення

Громадські обговорення триватимуть 15 днів з наступного дня після оприлюднення проєкту Стратегії та Плану.

  1. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення

У зв’язку із воєнним станом в Україні громадські обговорення будуть проходити у формі надання письмових зауважень і пропозицій, без проведення громадських слухань.

  1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції

Відділ економіки та інвестицій Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради. Юридична адреса: 13300, Житомирська область, Бердичівський район, м. Бердичів, пл. Центральна, 1; e-mail: ekonomika-berd@ukr.net, тел.: (0 4143) 4-28-04. Письмові пропозиції подаються: фізичними особами – із зазначенням ПІБ, місця проживання, із особистим підписом та зазначеною електронною адресою; юридичними особами – із зазначенням найменування та місцезнаходження. Анонімні зауваження і пропозиції не реєструються і не розглядаються.  

СТРАТЕГІЯ БЕРДИЧІВСЬКА МТГ

План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії