Бердичів

міська рада

Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Pls_13

Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради інформує про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  об’єктів комунального майна Бердичівської міської територіальної громади

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлові приміщення, площею 84,2 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  вул. площа Соборна,19.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 4200,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлові приміщення, площею 35,9 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  вул. Садова, 8/28.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 4200,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – підвальне нежитлове приміщення, площею 25,8 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  вул. Торгова, 4

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 4200,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля, склад, площею 61,0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  вул. Академіка Вернадського, 6б.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 5410,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля, майстерня, площею 133,4 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  вул. Академіка Вернадського, 6а.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 5410,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

6. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – гараж, площею 45,4 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  вул. Академіка Вернадського, 6в.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 5410,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

7. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – гараж, площею 63,4 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  вул. Академіка Вернадського, 6г.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 5410,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

8. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – нежитлові приміщення, площею 33,6 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердичів,  площа Соборна, 2.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить – 4200,00 грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти подають конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом ФДМУ № 227 від 11.02.2020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2020 за № 225/34508 (далі – Положення), складається з: конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (не більше 5 календарних  днів). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна  та підписання звіту про оцінку майна  (додаток 3 до Положення); підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єктам оцінки; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки об’єкта.

Подібними  до об’єктів будуть вважатися будівлі та нежитлові приміщення.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів. На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається до відділу комунальної власності управління економічного розвитку Бердичівської міської ради за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Бердичів, пл. Центральна, 1, каб.75.

Конкурс відбудеться 08 квітня 2024 року о 10.00 у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради за адресою: м.Бердичів,  пл. Центральна, 1,  каб.32.

Телефон для довідок: (04143) 4-15-93.

Останні новини