Бердичів

міська рада

Повідомлення про оприлюднення проєкту документу

Pls_info-1-paqcluwjr0c9kilus37hajlkx5n9wowv3mftsbkm1s

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Бердичівської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки визначає мету, головні пріоритети, завдання та комплекс заходів спрямованих на досягнення стратегічних цілей, визначених у Стратегії розвитку Бердичівської міської територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням Бердичівської міської ради від 21.12.2023 № 1172, розробленої з урахуванням положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2019 (зі змінами) та вирішення наявних соціально-економічних проблем в громаді, викликаних, у тому числі, воєнним станом в Україні.

Проєкт Програми розроблений Управлінням економічного розвитку Бердичівської міської ради на основі пропозицій виконавчих органів Бердичівської міської ради з використанням наявних статистичних і інших звітних (відомчих) даних.

Програма затверджуються рішенням Бердичівської міської ради.

Громадське обговорення проекту Програми та зві­ту про стратегічну екологічну оцінку Програми (далі ‒ Звіт про CEO) проводиться у формі надання письмових зауважень і пропо­зицій (у тому числі в електронному вигляді) з 19 квітня 2024 року до 19 травня 2024 року.

З проєктами Програми та звітом про CEO можна ознайомитися в Управлінні економічного розвитку Бердичівської міської ради за адресою: (пл. Центральна, 1, місто Бердичів, Житомирська обл., індекс 13300, або за посиланням: https://berdychiv-rada.gov.ua  

Зауваження і пропозиції до проекту Програми та звіту про CEO надавати до 19 травня 2024 року ради на адресу: пл. Центральна, 1, місто Бердичів, Житомирська обл., індекс 13300, електронна пошта: ekonomika@berdychiv-rada.gov.ua.

Транскордонні консультації в рамках зазначеної процеду­ри стратегічної екологічної оцінки не проводяться.

Останні новини