Бердичів

міська рада

Повторний конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Pls_13

Управління економічного розвитку Бердичівської міської ради інформуєпро оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунального майна Бердичівської міської територіальної громади

Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (підвальні), загальною площею 69,1 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Л. Карастоянової, 15/11.

Мета проведення незалежної оцінки – для визначення ринкової вартості об’єкта комунальної власності Бердичівської міської територіальної громади для цілей розрахунку орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2024.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю – немає.

Замовник та платник робіт з оцінки: управління економічного розвитку Бердичівської міської ради.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить 3267,81 грн. До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претенденти подають конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 в редакції, затвердженій наказом ФДМУ № 227 від 11.02.2020, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.03.2020 за № 225/34508 (далі – Положення), складається з:конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (не більше 3 календарних днів). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3до Положення); підтвердних документів: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єктам оцінки; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки об’єкта.
Подібними до об’єктів будуть вважатися нежитлові приміщення, окремі будівлі. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів. На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається до відділу комунальної власності управління економічного розвитку Бердичівської міської радиза чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Бердичів, пл. Центральна, 1, каб.75.
Конкурс відбудеться 31 травня 2024 року о 11.00у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів,пл. Центральна, 1, каб.32. Телефон для довідок: (04143) 4-15-93.