Бердичів

міська рада

Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Pls_14

Бердичівська міська рада повідомляє про конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для визначення вартості земельних ділянок, що підлягають продажу:

 – згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 11.06.2024 №1460 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю ПП «Спецтехогляд»:

  • м. Бердичів, вул. Варварівська, 4 (кадастровий номер 1810400000:01:018:0436), площею 1345 кв.м., для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;

– згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 11.06.2024 №1461 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю ТОВ «Бердичівське автотранспортне підприємство – 11837» (1810400000:01:018:0435)»:

  • м. Бердичів, вул. Варварівська, 4 (кадастровий номер 1810400000:01:018:0435), площею 3694 кв.м., для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;

– згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 11.06.2024 №1462 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю ТОВ «Бердичівське автотранспортне підприємство – 11837» (1810400000:01:018:0437)»:

  • м. Бердичів, вул. Варварівська, 4 (кадастровий номер 1810400000:01:018:0437), площею 10767 кв.м., для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;

– згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 11.06.2024 №1463 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю ТОВ «Бердичівське автотранспортне підприємство – 11837» (1810400000:01:018:0026)»:

  • м. Бердичів, вул. Прорізна (кадастровий номер 1810400000:01:018:0026), площею 7047 кв.м., для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

– згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 11.06.2024 №1485 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю Ковальчука Володимира Васильовича»:

  • м. Бердичів, вул. Шкіряників, 4а (кадастровий номер 1810400000:01:014:0015), площею 1500 кв.м., для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій;

– згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 11.06.2024 №1486 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю СТОВ «Хлібороб»:

  • м. Бердичів, вул. Вінницька, 39-А (кадастровий номер 1810400000:01:025:0089), площею 1343 кв.м., для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку;

– згідно з рішенням Бердичівської міської ради від 11.06.2024 №1487 «Про надання дозволу на продаж та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, що є власністю Земнухова Богдана Валерійовича»:

  • м. Бердичів, вул. Короленка, 41п (кадастровий номер 1810400000:01:022:0111), площею 392 кв.м., для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій;

До участі у конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель, що отримали право на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку.

Критерії до конкурсантів:

Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого відповідає наступним  критеріями:

– найнижча вартість робіт із оцінки земель;

– найкоротший термін виконання робіт із оцінки земель.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до конкурсної комісії, завірені належним чином, такі документи:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із оцінки земель;  

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

згода на обробку персональних даних;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія(ї) ліцензії(й);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

– інформацію про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна документація подається в термін до 24 червня 2024 року (включно) за адресою: 13300, м.Бердичів, пл.Центральна, 1, в управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконавчого комітету Бердичівської міської ради (каб. 84) у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у даному конверті.

Конкурс відбудеться 25 червня 2024 року о 10:30 в приміщені виконкому Бердичівської міської ради за адресою: м. Бердичів, пл.Центральна, 1, каб. 121. Телефон для довідок: (04143) 4-28-22.