Бердичів

міська рада

Відділ молоді та спорту

Керівник

Березовенко Лілія Леонтіївна

Начальник відділу

Контакти

Координація діяльність усіх підпорядкованих Відділу установ міста в галузі фізичної культури та спорту.

Забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, розвиток фізичної культури та спорту, національно-патріотичного виховання молоді.

Організація та проведення змагань та спортивно-масових заходів.

Забезпечення участі спортсменів Бердичівської міської територіальної громади у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

Сприяння залученню громадян до фізичної культури та спорту, проведення інформаційно-просвітницької діяльності серед населення.

Сприяння у розвитку та реалізації творчих, інтелектуальних здібностей молоді,  проведенні олімпіад і конкурсів, тренінгів, семінарів, фестивалів, виставок, форумів, змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді, пропаганди здорового способу життя.

Винесення на розгляд міському голові, міській раді, її виконавчому комітету пропозицій з питань вдосконалення роботи щодо реалізації політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.

Забезпечення своєчасного розгляду в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян з питань молоді, фізичної культури і спорту, вжиття заходів до усунення причин щодо їх виникнення.

Виконання інших функцій згідно з покладеними на Відділ завданнями.