Бердичів

міська рада

Відділ охорони здоров’я

Керівник

Яковенко Богдан Володимирович

Начальник відділу

Контакти

– Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу, забезпечує ефективне виконання покладених на Відділ завдань щодо участі в реалізації політики в галузі охорони здоров’я .

– Видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їхнє виконання.

–  Розпоряджається коштами Відділу в межах затвердженого кошторису витрат.

– Представляє інтереси міста в галузі охорони здоров’я у відносинах із юридичними та фізичними особами.

– Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій із питань, які стосуються діяльності Відділу.

– Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників закладів охорони здоров’я.

–  Очолює та бере участь у перевірці та інспектуванні закладів охорони здоров’я –  Проводить наради з керівниками закладів охорони здоров’я.

–  Здійснює особистий прийом громадян.

–  Розглядає заяви, скарги та листи громадян особисто та через спеціалістів.

–  Забезпечує тісний взаємозв’язок та співпрацю Відділу з усіма відділами міської ради, закладами охорони здоров’я, громадськими та правоохоронними організаціями.