Бердичів

міська рада

Вакансії 

Протоколи засідань конкурсної комісії

Протокол №1 Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Протокол Музею історії міста Бердичева І етап

Протокол Музею історії міста Бердичева ІІ етап

Протокол Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської територіальної громади І етап

Протокол Публічної бібліотеки з філіями Бердичівської міської територіальної громади ІІ етап

Протокол №1 Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Протокол №1 Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Протокол №1 Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Протокол №2 Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Конкурс на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»

Протокол №2 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітньої школи

Протокол №3 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітньої школи

Протокол №1 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду завідувача “КП Аптека №86”

Протокол №2 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду завідувача “КП Аптека №86”

Протокол №3 засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду завідувача “КП Аптека №86”

Умови проведення конкурсу

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконкомі Бердичівської міської ради і його структурних підрозділах

Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконкомі міської ради і його структурних підрозділах є одним з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169.

 • Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей
  кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого
  самоврядування (далі – “кандидати”).
 • Іспит проводиться конкурсною комісією, склад якої затверджений розпорядженням міського голови.
 • Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи
  яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в
  органи місцевого   самоврядування.   Особи,   документи   яких   не
  відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної
  комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою
  службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

 • Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
 • Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про запобігання корупції», “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також законодавства   з   урахуванням   специфіки   функціональних повноважень відповідного структурного органу, до якого відноситься вакантна посада.
 • Перелік питань для перевірки   вказаного   законодавства затверджується розпорядженням міського голови  та надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу під час подання документів для участі в конкурсі.
 • Екзаменаційні білети  формуються  за  встановленою  формою  та
  затверджуються головою конкурсної комісії в кількості не менш 15.
 • Процедура іспиту складається з таких етапів :

–   організаційна підготовка іспиту ;

   • складання іспиту ;
   • оцінювання та підведення підсумків іспиту.
 • Секретар конкурсної комісії за погодженням з її головою визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
 • Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення
  іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
 • Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру
  складання іспиту, відповідає на запитання кандидатів щодо процедури
  іспиту.
 • До початку іспиту секретар конкурсної комісії повинен упевнитись, що
  всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку дає додаткові
  роз’яснення .
 • У разі виникнення спірних питань вони вирішуються головою
  конкурсної комісії.
 •  
  • Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета
   мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.
  • Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї
   вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності
   відповідних умов, можна проводити іспит одночасно на заміщення
   декількох вакантних посад.
  • Під час проведення іспиту повинно бути таке розміщення кандидатів, що унеможливлює їх спілкування та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

  Кандидатам   не   дозволяється   залишати   приміщення,   в   якому проводиться іспит, до його закінчення.

  • Іспит складається   письмово   за   екзаменаційними   білетами,   які
   пропонуються   кандидату   за   його   вибором   і   відкриваються   у
   присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час
   складання іспиту.
  • Іспит складається державною мовою.
  • Готуючи відповідь на питання білета, кандидат здійснює записи
   на аркушах із штампом виконкому.
  • Перед відповіддю обов’язково вказувати прізвище, ім’я, по батькові
   кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
  • Після   завершення підготовки   відповідей   на   аркуші   проставляються   підпис кандидата та дата складання іспиту.
  • Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має
   становити не більше 60 хвилин .
  • Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета
   мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.
  • Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї
   вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та наявності
   відповідних умов, можна проводити іспит одночасно на заміщення
   декількох вакантних посад.
  • Під час проведення іспиту повинно бути таке розміщення кандидатів, що унеможливлює їх спілкування та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

  Кандидатам   не   дозволяється   залишати   приміщення,   в   якому проводиться іспит, до його закінчення.

  • Іспит складається   письмово   за   екзаменаційними   білетами,   які
   пропонуються   кандидату   за   його   вибором   і   відкриваються   у
   присутності  кандидатів  на  заміщення  вакантних  посад  під  час
   складання іспиту.
  • Іспит складається державною мовою.
  • Готуючи відповідь на питання білета, кандидат здійснює записи
   на аркушах із штампом виконкому.
  • Перед відповіддю обов’язково вказувати прізвище, ім’я, по батькові
   кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
  • Після   завершення підготовки   відповідей   на   аркуші   проставляються   підпис кандидата та дата складання іспиту.
  • Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має
   становити не більше 60 хвилин .