Бердичів

міська рада

Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Керівник

Зозуля Петро Васильович

Начальник відділу

Контакти

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення.

Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення та  здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків їх виникнення.

Керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання у встановлені терміни завдань, покладених на відділ.

Забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Є представником інтересів виконкому Бердичівської міської ради  на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності та підпорядкування щодо цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків в межах міста.

Звертається з поданням виконавчого комітету міської ради про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

Бере участь у встановленому порядку у перевірці стану створення, збереження та використання  матеріально-технічних ресурсів, призначених для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та підпорядкування, дотримання ними вимог  цивільного захисту і техногенної безпеки, одержує від їх керівників потрібні пояснення, матеріали та інформацію.

Вносить пропозиції відповідним органам щодо обмеження, а у разі потреби припинення роботи підприємств, об’єктів господарської діяльності, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Бере участь у розгляді виконкомом міської ради питань цивільного захисту і техногенної безпеки, дій сил, що створені для запобігання виникненню та  ліквідації надзвичайних ситуацій.

Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.